Distribució de les hores lectives setmanals de l'ESO per al curs 2022-2023

Distribució de les hores lectives setmanals de l'ESO per al curs 2022-2023