Visualització de contingut web

Orientació psicopedagògica

L'orientació psicopedagògica fa referència a aquella orientació especialitzada, complementària a la tutoria, que és realitzada per l'orientador o l'orientadora del Departament d'Orientació, Servei Psicopedagògic Escolar o Gabinet Psicopedagògic.

Serveis especialitzats d'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional