Visualització de contingut web

Orientació i tutoria

L'orientació es refereix a un conjunt d'activitats que permeten als ciutadans de qualsevol edat identificar en qualsevol moment de la seua vida les seues aptituds, capacitats i interessos, i adoptar decisions importants en matèria d'educació, formació i ocupació i gestionar la seua trajectòria vital individual en l'aprenentatge, El treball i altres entorns en què s'adquireixen o utilitzen aquestes capacitats o aptituds (al llarg de tota la vida). L'orientació es facilita en una varietat d'entorns: educació, formació, ocupació, a escala local i a nivell privat.

L'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional i l'Atenció a la Diversitat comprén un conjunt d'estructures i mesures per a adequar l'ensenyament a les característiques i necessitats personals de l'alumnat.

L'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional i l'Atenció a la Diversitat són principis bàsics de l'educació i formen part dels objectius de tots els centres d'ensenyament i de les funcions que el professorat en el seu conjunt ha d'exercir.

En les escoles d'educació infantil, els col·legis d'educació primària i els instituts d'educació secundària dels centres públics intervenen els orientadors i orientadores amb funcions relatives a l'elaboració i desenvolupament dels plans d'orientació i acció tutorial, l'avaluació psicopedagògica i el disseny i aplicació de mesures d'atenció a la diversitat.