Organismes

Portals

Innovació i Qualitat

Innovació i Qualitat

PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN CENTRES D'FPA

1. DESCRIPCIÓ
PAM a realitzar per tots els centres d'FPA sostinguts amb fons públics.
El Pla d'actuació per a la millora (PAM) inclou, entre altres aspectes, la consecució de l'equitat en l'educació i la millora de les competències de les persones adultes participants. El PAM dels centres d'FPA té com a finalitat primordial afavorir el procés d'anàlisi, reflexió, aplicació i avaluació col·laborativa, de l'equip docent en particular i del conjunt de la comunitat educativa, sobre les pràctiques i accions que cada centre dissenya anualment per atendre les necessitats i els interessos formatius de les persones adultes participants en el seu aprenentatge al llarg de la vida.
 
3. DOCUMENT
4. LLIURAMENT
Emplenat el PDF, es reanomenarà com a "codi de centre_PAM_FPA_2023-2024.pdf" i a continuació es pujarà a l'espai corresponent d'ITACA.