Organismes

Portals

Batxibac

Batxibac


 

NORMATIVA ESTATAL
AUTORITZACIÓ DEL PROGRAMA BACHIBAC
PROVA EXTERNA PER A l'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BACCALAURÉAT

     A. CONVOCATÒRIA DE LA PROVA EXTERNA

     B. TRIBUNAL ENCARREGAT DE SUPERVISAR I AVALUAR LA PROVA EXTERNA 

       C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRUEBA EXTERNA

 

 

RESOLUCIÓ PER A L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT