Organismes

Portals

PROCEDIMIENTS REGISTRALS (tràmits en el Registre d' Associacions)

PROCEDIMIENTS REGISTRALS (tràmits en el Registre d' Associacions)

És requisit imprescindible, tan per a donar-se d'alta/baixa en el Cens de confederacions, federacions i associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana de la Conselleria, com per a anotar una modificació d'estatuts o de junta directiva d'un AMPA ja censada, que prèviament s'inscriguen estes circumstàncies en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. Per a saber com s'ha de fer, faça clic sobre cada un dels supòsits:

 

Una vegada rebuda la corresponent resolució del Registre d'Associacions i amb la finalitat d'agilitzar els tràmits, es recomana presentar aquesta documentació en el Cens de confederacions, federacions i associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de qualsevol registre d'entrada.

a) Sol·licitud d'inscripció en el Cens d'AMPA de una confederació, federació o associació de mares i pares de alumnes:
Model 1 (1. Sol·licitud d'inscripció en el cens), aportant la documentació indicada en la sol.licitud.

b) Sol·licitud d'inscripció de l'assentament de la modificació dels estatuts de les associacions:
Model 2 (2. Sol·licitud de modificació d'estatuts), cal assenyalar amb una creu la documentació que s'hi adjunta.

c) Comunicació de renovació de la junta directiva d'una confederació, federació o associació de mares i pares d'alumnes:
Model 4 (4. Junta directiva). Per registre d'entrada, correu o correu electrònic.

d) Sol·licitud de baixa de una confederació, federació o associació de mares i pares d'alumnes:
Model 8 (8. Baixa en el cens). Per registre d'entrada.

MODELS

NORMATIVA