Organismes

Portals

Projectes d'investigació i innovació educativa

Projectes d'investigació i innovació educativa

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA "CONCERTATS I NO GVA" 2024-2025  

 

Aclariments destinataris convocatòria

  • Esta convocatòria va dirigida a centres sostinguts amb fons públics de titularitat diferent a la Generalitat: centres concertats i centres municipals
  • No correspon a centres públics de titularitat de la Generalitat que participen en la convocatòria de projectes d'innovació i inclusió educativa

 

Projectes d'investigació i innovació educativa 2024-2025 

Terminis

  • 1r any implementació del 20 de juny al 4 de juliol de 2024 
  • 2n any implementació del 10 al 23 de juliol de 2024

 

FAQs dels projectes PIIE 2024-2025

 

 


 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2023-2024 I 2024-2025 "BIENNALS"

 

Justificació de projectes 

 

Resolució definitiva 

 

Resolució provisional 

 

Requeriment d'esmena de documentació 

 

Projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024 i 2024-2025

 

Presentació de la convocatòria dels projectes PIIE 2023-2024

Projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024 (2)

 

Infografia i FAQs dels projectes PIIE

 

 

 

Dades de contacte

Convocatòria de projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024

CONVOCATÒRIES ANTERIORS

Ves enrere Convocatòria de projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024

Convocatòria de projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA "CONCERTATS I NO GVA" I "PÚBLICS GVA (SOLS 2n ANY)" 2023-2024 

 

Justificació de projectes 

 

Requeriment d'esmena de justificació d'ajudes 

 

Resolució definitiva 

 

Resolució provisional 

 

Requeriment d'esmena de documentació 

 

Proyectos de investigación e innovación educativa 2023-2024 

Terminis

  • Centres concertats i centres titularitat pública distinta de la GVA (1r any implementació) del 19 de maig al 8 de juny de 2023 
  • Centres de totes les titularitats (Sols 2n any implementació) del 14 al 27 de juny de 2023

 

FAQs dels projectes PIIE 2023-2024