Organismes

Portals

Projectes d'investigació i innovació educativa

Projectes d'investigació i innovació educativa

 


 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA "CONCERTATS I NO GVA" 2024-2025  

 

Aclariments destinataris convocatòria

  • Esta convocatòria va dirigida a centres sostinguts amb fons públics de titularitat diferent a la Generalitat: centres concertats i centres municipals
  • No correspon a centres públics de titularitat de la Generalitat que participen en la convocatòria de projectes d'innovació i inclusió educativa

 

Projectes d'investigació i innovació educativa 2024-2025 

Terminis

  • 1r any implementació del 20 de juny al 4 de juliol de 2024 
  • 2n any implementació del 10 al 23 de juliol de 2024

 

FAQs dels projectes PIIE 2024-2025

 

 


 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2023-2024 I 2024-2025 "BIENNALS"

 

Resolució provisional (Nou) 

  • Termini de presentació d'al·legacions del 22 de juliol al 2 d'agost de 2024, ambdós inclosos

 

Justificació de projectes 

 

Resolució definitiva 

 

Resolució provisional 

 

Requeriment d'esmena de documentació 

 

Projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024 i 2024-2025

 

Presentació de la convocatòria dels projectes PIIE 2023-2024

Projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024 (2)

 

Infografia i FAQs dels projectes PIIE

 

 

 

Dades de contacte

Convocatòria de projectes d'investigació i innovació educativa 2023-2024