Visualització de contingut web

Projectes d'investigació i innovació educativa

GEOLOCALITZACIÓ DELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MAPA DELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA
 • En el mapa PIIE trobareu geolocalitzats els projectes seleccionats en la convocatòria 2017-18 i successives, una vegada acabat cada curs acadèmic. El mapa permet realitzar recerca de projectes per centre educatiu, localitat, comarca, etapa educativa o tema. En la fitxa de cada projecte hi ha una breu descripció del projecte i un vídeo documental.
 • Presentació del Mapa PIIE
 • Accés al mapa

CONVOCATÒRIES DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2021-2022 (Nou)

Accesos directes a les fases de l'última convocatòria (PIIE 2021-2022)

Convocatòria

(Nou)

Esmenes

Resolució provisional

Resolució definitiva

Justificació

 

Índex de les diferents convocatòries

ORDRE 31/2016, de 4 de juliol. Bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa

 

ORDRE 31/2016, de 4 de juliol

 

DADES DE CONTACTE / PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2021-2022

 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ i INNOVACIÓ EDUCATIVA 2021-2022 (Nou)

RESOLUCIÓ de 23 de'abril de 2021

Manual de presentació de sol·licituds

Pla de Control PIIE

 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2020-2021

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES

(Termini: Del 26 de novembre al 10 de desembre de 2020, ambdos inclosos)

Requeriment d'esmena de justificació d'ajudes

Annex requeriment compte justificatiu

RESOLUCIÓ de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació
(Termini compte justificatiu: Del 3 al 9 de novembre , ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020

Manual compe justificatiu simplificat (Termini: Del 3 al 9 de novembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 8 de setembre de 2020. Al·legacions i desistiments per a projectes d'investigació i innovació educativa
(Termini: Del 9 al 22 de setembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 8 de setembre de 2020

Manual per a presentar al·legacions i desistiments projectes d'investigació i innovació educativa 2020-2021

 

REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2020-2021
(Termini: Del 20 al 31 de juliol, ambdós inclosos)

Requeriment d'esmena de documentació projectes d'investigació i innovació educativa 2020-2021

Manual per a esmenar documentació projectes d'investigació i innovació educativa 2020-2021

 

COVID-19

 • OPORTUNITAT
  • La crisi sanitària viscuda és una oportunitat que ha convertit la innovació en una necessitat. En poc temps, hem adaptat les metodologies de sempre als entorns virtuals i hem descobert que podem fer una docència més interactiva i personalitzada. Us encoratgem a crear o a reconduir els vostres projectes d'investigació i innovació educativa per donar resposta al repte que se'ns presenta i que il·lusionen i motiven el professorat, les famílies i l'alumnat.

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020

Pla de Control PIIE

 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2019-2020

JUSTIFICACIÓ PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2019-2020

Manual per a la justificació de projectes d'investigació i innovació educativa 2019-2020

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES

(Termini: Del 25 de novembre al 9 de desembre de 2019, ambdós inclosos)

Poden presentar les factures i/o justificants per la plataforma OVICE, adjuntant la documentació en un arxiu únic al tràmit de sol·licitud de participació de la convocatòria SOLPIIE19. Si tenen cap dubte de com fer-ho, poden consultar el "manual per a presentar al·legacions" publicat junt amb la Resolució provisional.

Requeriment de justificació d'ajudes

Annex requeriment compte justificatiu

RESOLUCIÓ de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

(Termini compte justificatiu: Del 31 d'octubre fins al 8 de novembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

Manual compte justificatiu simplificat (Termini: Del 31 d'octubre fins al 8 de novembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 6 de setembre de 2019. Al·legacions i desistiments per a projectes d'investigació i innovació educativa

(Termini: Del 9 al 20 de setembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 6 de setembre de 2019

Manual per a presentar al·legacions i desistiments projectes d'investigació i innovació educativa 2019-2020

Requeriment d'esmena de documentació projectes d'investigació i innovació 2019-2020

(Termini: Del 17 al 30 de juliol, ambdós inclosos)

Requeriment d'esmena de documentació projectes d'investigació i innovació educativa 2019-2020

Manual per a esmenar documentació projectes d'investigació i innovació educativa 2019-2020

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2019. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2019

Manual tramitació sol·licituds projectes d'investigació i innovació 2019-2020

Convocatòries anteriors

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2018-2019

JUSTIFICACIÓ PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2018-2019

Manual per a la justificació de projectes d'investigació i innovació educativa 2018-2019

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES

(Termini: Del 7 al 20 de desembre de 2018, ambdós inclosos)

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES

ANNEX REQUERIMENT COMPTE JUSTIFICATIU

MANUAL REQUERIMENT COMPTE JUSTIFICATIU

 

RESOLUCIÓ DE 5 DE NOVEMBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DE 5 DE NOVEMBRE DE 2018

MANUAL COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT (Termini AMPLIAT: Fins al 13 de novembre de 2018, inclòs)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 5 DE NOVEMBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 5 DE NOVEMBRE DE 2018

RELACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTES SELECCIONATS I NO SELECCIONATS

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'11 DE SETEMBRE DE 2018  (Publicat en web: 11/09/2018)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'11 DE SETEMBRE DE 2018

RELACIÓ PROVISIONAL DE PROJECTES SELECCIONATS I NO SELECCIONATS

MANUAL PER A PRESENTAR AL·LEGACIONS I DESISTIMENTS PIIE 2018-2019

LlISTAT DE CENTRES QUE HAN D'ESMENAR ELS PIIE 2018-2019 (Termini: Del 12 al 25 de juliol de 2018, ambdós inclosos)

LLISTAT DE CENTRES QUE HAN D'ESMENAR ELS PIIE 2018-2019

MANUAL PER A REALITZAR LES ESMENES DELS PIIE 2018-2019

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018

Manual tramitació sol·licituds projectes d'investigació i innovació 2018-2019

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

JUSTIFICACIÓ PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

Justificació projectes d'investigació i innovació educativa 2017-2018

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ JUSTIFICACIÓ PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

(Publicada en web el 15/12/2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RELACIÓ DEFINITIVA PROJECTES: SELECCIONATS / NO SELECCIONATS / NO COMPLEIXEN REQUISITS

MANUAL PER A PRESENTACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT PIIE 2017-2018 (CENTRES CONCERTATS)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 9 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL DE PROJECTES SELECCIONATS I NO SELECCIONATS

MANUAL PER A AL·LEGACIONS I/O DESISTIMENT PIIE 2017-2018

NOTIFICACIÓ DE REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

NOTIFICACIÓ DE REQUERIMENT D'ESMENA PIIE 2017-2018

LLISTAT DE CENTRES QUE REQUEREIXEN ESMENAR DOCUMENTACIÓ PIIE 2017-2018

 

MANUAL PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ PIIE 2017-2018

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini ampliat: Del 4 al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos)

Manual per a la presentació de sol·licituds

 • Manual per a la presentació de sol·licituds (Termini ampliat: Del 4 al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos)
 • Els enllaços per a presentar la sol·licitud i documentació complementària, així com per a enviar els vídeos corresponents, els trobaran en el manual.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2016-2017

JUSTIFICACIÓ DELS PROJECTES (Termini ampliat: Fins al 10 de juliol de 2017, inclòs)

Manual per a la justificació dels projectes

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA I CONFIRMACIÓ DELS PIIE: PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL QUE EXIGEIX LA CONVOCATÒRIA 

AVÍS

 • Una vegada realitzat el tràmit de confirmació, el/els documents originals firmats de cessió de drets s'hauran de remetre, per registre d'entrada per qualsevol de les formes previstes en el procediment administratiu comú, al Servei d'Innovació i Qualitat, Direcció general de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport situada en l'Av. Campanar Núm. 32, 46015, València.

TERMINIS

 • Formulari telemàtic de confirmació a l'OT que han d'emplenar tots els centres amb projectes seleccionats: del 2 al 19 de desembre
 • Presentació del compte justificatiu junt amb factures originals que han de presentar els centres concertats en la CEICE: fins al 9 de desembre

RESOLUCIÓ D'1 DE DESEMBRE DE 2016

RELACIÓ DEFINITIVA DE CENTRES

Manual de tramitació

Oficina Tàctica

MOLT IMPORTANT!

 • El termini màxim per a la justificació econòmica dels centres concertats és el dia 9 de desembre. El model de compte justificatiu es pot descarregar de la Oficina Tàctica, de la pestanya corresponent del formulari telemàtic de confirmació. El compte justificatiu, juntament amb les factures originals, s'haurà de presentar al Servei d'Innovació i Qualitat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Av. Campanar, 32, 46015, València (fins al 9 de desembre). Una vegada presentats compte justificatiu i factures, s'haurà de carregar còpia d'aquests a l'espai corresponent del formulari telemàtic de confirmació de l'OT (fins al 19 de desembre), junt amb la resta de documentació requerida pel formulari

 


PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS I/O RENÚNCIES (Termini: Del 3 al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 31 d'octubre de 2016

RELACIÓ PROVISIONAL DE CENTRES

Manual tramitació al·legacions i/o renúncies

Oficina Tàctica


PRESENTACIÓ D'ESMENA DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 6 al 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos)

Notificació requeriment esmena documentació

Llistat de centres

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2016. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

 

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2016