Visualització de contingut web

Programa dinamització biblioteques escolars i foment lectura

PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA

PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA (ACCESSOS DIRECTES)

 

CONVOCATÒRIA PROGRAMA PER A DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA 2021-2022

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 24 de novembre de 2021 (Publicat en web el 24 de novembre de 2021)

(Termini al·legacions del 25 al 26 de novembre, ambdós inclosos) (Nou)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 24 de novembre de 2021

Relació provisional de centres educatius seleccionats

 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021

Manual per a la sol·licitud del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

 


CONVOCATÒRIA PROGRAMA PER A DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA 2020-2021

RESOLUCIÓ JUSTIFICACIÓ  DEL PROGRAMA

RESOLUCIÓ justificació programa

Annexos amb la relació de centres

 

JUSTIFICACIÓ  DEL PROGRAMA (Termini ampliat del 25 al 29 de juny)

RESOLUCIÓ de 22 de juny

Manual per a la justificació del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020

Relació definitiva de centres educatius seleccionats

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 18 de novembre de 2020 (Publicat en web el 18 de novembre de 2020)

(Termini al·legacions del 19 al 25 de novembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 18 de novembre de 2020

Relació provisional de centres educatius seleccionats

 

RESOLUCIÓ DE 30 DE SETEMBRE DE 2020 (CONVOCATÒRIA)

Resolució de 30 de setembre de 2020

Manual per a la sol·licitud del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

 


CONVOCATÒRIA PROGRAMA PER A DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA 2019-2020

JUSTIFICACIÓ  DEL PROGRAMA (Termini ampliat)

Manual per a la justificació del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

 

RESOLUCIÓ DE 5 DE DESEMBRE DE 2019

RESOLUCIÓ DE 5 DE DESEMBRE DE 2019

 

RESOLUCIÓ DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 (CONVOCATÒRIA)

RESOLUCIÓ DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019

Manual per a la sol·licitud del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

 


Convocatòries anteriors

CONVOCATÒRIA PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA 2018-2019

JUSTIFICACIÓ  DEL PROGRAMA

Manual per a la justificació del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

 

RESOLUCIÓ  DE 14 DE DESEMBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2018 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 20 DE NOVEMBRE DE 2018 (Publicat en web el 21 de novembre de 2018)

(Termini al·legacions del 22 al 28 de novembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ PROVISONAL DE 20 DE NOVEMBRE DE 2018 

Relació provisional de centres educatius seleccionats

 

RESOLUCIÓ DE 25 D'OCTUBRE DE 2018 (CONVOCATÒRIA)

RESOLUCIÓ DE 25 D'OCTUBRE DE 2018 

Manual per a la sol·licitud del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

Síntesi dels criteris per a la inversió de l'assignació econòmica

 


CONVOCATÒRIA PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA 2017-2018

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ DE 24 DE SETEMBRE DE 2018  (TERMNI: Fins al 25 d'octubre de 2018)

Manual per a la justificació del programa per a la dinamització de les biblioteques i foment de la lectura

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA (TERMINI: FINS AL 27 DE SEPTEMBRE DE 2018)

RESOLUCIÓ DE 13 DE JUNY DE 2018   (TERMINI: Fins al 27 de setembre de 2018)

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

(Publicada en web el 18/12/2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RELACIÓ DEFINITIVA DE CENTRES

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de desembre de 2017

RELACIÓ PROVISIONAL DE CENTRES

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017. Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017

Manual per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Síntesi dels criteris per a la inversió de l'assignació econòmica

 


PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA 2016-2017

JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA (TERMINI AMPLIAT: FINS AS 29 DE SETEMBRE DE 2017)

Manual per a la justificació del programa

 

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI PER A JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA (TERMINI: FINS AL 29 DE SETEMBRE DE 2017)

RESOLUCIÓ DE 12 DE JULIOL DE 2017

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA  DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ D'1 DE DESEMBRE DE 2016

RELACIÓ DEFINITIVA DE CENTRES

 

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS  (Termini: Del 15 al 21 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS (Termini: Del 15 al 21 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

  • D'acord amb el resolc 10.3 de la Resolució de 7 d'octubre de 2016, el centre que haja presentat la sol·licitud d'acord amb el procediment establit en aquesta resolució, però no aparega en la llista, podrà presentar al·legació en el termini de 5 dies hàbils comptats des de l'endemà d'aquesta publicació.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 14 de novembre de 2016

RELACIÓ PROVISIONAL DE CENTRES

 

AVÍS IMPORTANT: DETECTADES ERRADES EN ALGUNES SOL·LICITUDS

AVÍS IMPORTANT: DETECTADES ERRADES EN ALGUNES SOL·LICITUDS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 15 al 29 d'octubre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2016

Manual de procediment tramitació sol·licituds

Oficina Virtual