Visualització de contingut web

DETALL CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

GEOLOCALITZACIÓ DELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MAPA DELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA
  • En el mapa PIIE trobareu geolocalitzats els projectes seleccionats una vegada acabat cada curs acadèmic. El mapa permet realitzar recerca de projectes per centre educatiu, localitat, comarca, etapa educativa o tema. En la fitxa de cada projecte hi ha una breu descripció del projecte i un vídeo documental.
  • Presentació del Mapa PIIE
  • Accés al mapa

CONVOCATÒRIES DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

CONVOCATÒRIES DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I  D'INNOVACIÓ EDUCATIVA (ACCESSOS DIRECTES)

 

CONVOCATÒRIES D'ACCIONS I PROGRAMES QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

ACCIONS I PROGRAMES QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (ACCESSOS DIRECTES)

 

CONVOCATÒRIES DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA

PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA (ACCESSOS DIRECTES)