Visualització de contingut web

Accions i programes desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

ACCIONS I PROGRAMES QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

ACCIONS I PROGRAMES QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (ACCESSOS DIRECTES)

ORDRE 60/2016, de 23 de setembre. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

ORDRE 60/2016, de 23 de setembre

 


CONVOCATORIA D'ACCIONS I PROGRAMES QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2020-2021

Requeriment d'esmena de sol·licituds  (Termini: Del 27 de maig al 9 de juny, ambdós inclosos) (Nou)

Requeriment d'esmena de sol·licituds

Annexos Educació Intercultural i en Valors

 

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2021. Subvencions a accions i programes que promoguen l'educació intercultural i en valors
(Termini: Del 26 d'abril al 7 de maig de 2021, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2021

Pla de Control ESAL

 


 

CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2019-2020

REQUERIMENT D'ESMENA DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES (Publicat en web: 16/11/2020)

(Termini: Del 17 al 30 de novembre de 2020, ambdós inclosos)

Requeriment d'esmena de justificació d'ajudes

Annex I requeriment esmena compte justificatiu

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2020 (DOGV), de la convocatòria de subvencions a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2020 (DOGV)

RESOLUCIÓ de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, de la convocatòria de subvencions a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors (Publicat en web: 05/10/2020)

(Termini compte justificatiu: Del 6 al 16 d'octubre de 2020)

RESOLUCIÓ de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

Llistats d'accions, programes i materials seleccionats i no seleccionats

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 15 de juliol de 2020. Subvencions a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

(Termini al·legacions o desistiment: Del 16 al 29 de juliol de 2020)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 15 de juliol de 2020

Llistats d'accions, programes i materials estimats i desestimats

Requeriment d'esmena de sol·licituds  (Termini: De l'1 al 14 de juliol)

Requerimiento de subsanación de solicitudes

Annex Educació Intercultural i en Valors

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020. Subvencions a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020

Pla de Control ESAL

 


 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS

 

CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2018-2019

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES (Publicat en web: 18/11/2019)

(Termini: Del 19 de novembre al 2 de desembre de 2018, ambdós inclosos)

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES

ANNEX REQUERIMENT COMPTE JUSTIFICATIU

RESOLUCIÓ  de la convocatòria de subvencions a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors (Publicat en web: 10/10/2019)

(Termini compte justificatiu: De l'11 al 18 d'octubre de 2019)

RESOLUCIÓ de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

Llistats d'accions, programes i materials estimats i desestimats

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 19 de juliol de 2019. Subvencions a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

(Termini al·legacions: Del 22 de juliol al 2 d'agost de 2019)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 19 de juliol de 2019

Llistats d'accions, programes i materials estimats i desestimats

Requeriment d'informació pressupostària aclaridora  (Termini: Del 4 al 17 de juliol, ambdós inclosos)

Requeriment d'informació pressupostària aclaridora (Termini: Del 4 al 17 de juliol, ambdós inclosos)

Llistat d'Entitats que han d'enviar informació

Requeriment d'esmena de documentació  (Termini: Del 13 al 27 de juny, ambdós inclosos)

Requeriment d'esmena de documentació (Termini: Del 13 al 27 de juny, ambdós inclosos)

Llistat d'Entitats que han d'esmenar documentació

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019. Subvencions a accions, programaes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds (Termini: del 10 al 23 de maig de 2019, ambdós inclosos)

 


CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2017-2018

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES (Publicat en web: 23/11/2018)

(Termini: Del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018, ambdós inclosos)

REQUERIMENT DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES

ANNEXOS REQUERIMENT COMPTE JUSTIFICATIU

RESOLUCIÓ DE 25 D'OCTUBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DE 25 D'OCTUBRE DE 2018

RESOLUCIÓ PROVISONAL DE 14 DE SETEMBRE DE 2018 (Publicada en web: 14/09/2018)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 14 DE SETEMBRE DE 2018

LLISTAT D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS ESTIMATS I DESESTIMATS

REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 16 al 27 de juliol, ambdós inclosos)

REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

LLISTAT D'ENTITATS QUE HAN D'ESMENAR DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018. Subvencions a accions, programaes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018

Presentació de sol·licituds (Termini: del 30 de maig al 12 de juny de 2018, ambdós inclosos)

 


CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu valors

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ PROVISIONALCONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017. Subvencions a accions i programes transversas que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 16 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds

 


CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 23/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu materials

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017. Subvencions a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 16 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

((Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu intercultural

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PERR ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 9 al 22 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓN PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 31 d'octubre al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a accions i programes transversals)

 • Annex II (Compte justificatiu simplifcat d'accions i programes transversals)

 • Annex III (Model de domiciliació bancària)

 


CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 9 al 22 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓ PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a accions i programes educatius innovadors)

 • Annex II (Compte justificatiu simplificat d'accions i programes  educatius innovadors)

 • Anenx III (Model de domiciliació bancària)

 


CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 5 al 20 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓ PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a materials educatius innovadors)

 • Annex II (Compte justificatiu simplifcat del material educatiu innovador)

 • Annex III (Model de domiciliació bancaria)