PROGRAMA DE REFORÇ, ORIENTACIÓ I SUPORT (PROA)

PROGRAMA DE REFORÇ, ORIENTACIÓ I SUPORT (PROA)

Programa destinat al suport i reforç d'alumnat en condicions de desavantatge educatiu associat a l'entorn i dificultats generalitzades d'aprenentatge.

Este programa, a partir del curs 2012-2013, ha quedat incorporat en la convocatòria de Contracte-Programa.

Programa de reforç, orientació i suport (PROA)

Programa d'acompanyament escolar (PAE)

PRESENTACIÓ

Destinat a l'alumnat de centres públics d'educació primària i d'instituts, en desavantatge educatiu i les famílies del qual no li poden proporcionar el suport necessari fora de l'horari escolar, però adquirixen un compromís amb el centre. 
Programa: Grups d'uns 12 alumnes treballen fora de l'horari lectiu 4 hores setmanals, atesos per un mestre o professor, que orienta el seu treball escolar, ajuda a desenvolupar l'hàbit lector, l'expressió escrita i la resolució de problemes, i potència el seu autoestima i l'autonomia davant de l'estudi.

CENTRES AUTORITZATS

Programa de suport i reforç a IES (PAR)

PRESENTACIÓ

Es desenrotlla en Instituts d'Educació Secundària que escolaritzen una proporció important d'alumnat en condició de desavantatge educatiu associat a l'entorn, amb dificultats generalitzades en l'aprenentatge.
El programa té com a objectiu millorar l'organització i funcionament del centre, així com les espectatives escolars de l'alumnat. Per a això, oferix actuacions en els àmbits següents:

  • Atenció directa a l'alumnat: transició d'EP a l'ESO, foment de la lectura i reforços acadèmics complementaris, desenvolupament capacitats...
  • Col·laboració amb les famílies
  • Relació amb l'entorn per a resoldre problemes com l'absentisme o facilitar la inserció social de l'alumnat.

CENTROS AUTORIZADOS

 

Normativa comú

Actuacions incorporades al Contracte-Programa

Actuacions de Reforç, Orientació i Suport incorporades al Contracte-Programa

A partir del curs 2012-13 les actuacions de Reforç, Orientació i Suport, han sigut incorporades al Contracte-Programa. Pot consultar la normativa publicada posteriorment en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2012

RESOLUCIÓ de 3 de septembre de 2012

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2011