Organismes

Portals

PROGRAMA D'ACOLLIDA AL SISTEMA EDUCATIU (PASE)

PROGRAMA D'ACOLLIDA AL SISTEMA EDUCATIU (PASE)

Projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar. Este programa ha quedat incorporat en la convocatòria de Contracte-Programa.

Informació general

És una mesura de suport temporal (màxim un curs) destinada a l'alumnat estranger de nova incorporació. En una 1a fase, oferix suport a l'alumnat que desconeix la llengua d'ensenyança del centre. En una 2n fase, oferix suport a l'alumnat que té deficiències en les àrees o matèries, principalment en les instrumentals per a facilitar-li la seua ràpida integració escolar. La metodologia del programa integra l'aprenentatge lingüístic amb els continguts de les àrees i matèries. El Programa de Compensació Educativa atén a la resta de l'alumnat estranger, proporcionant recursos personals i materials, d'acord amb el pla específic presentat per cada centre segons les necessitats educatives concretes del seu alumnat.

Centres

Publicacions

L'Educació en la Comunitat Valenciana. Informació a les famílies

Informació destinada a les famílies estrangeres immigrants que han considerat la Comunitat Valenciana com el seu lloc de destí. Estos fullets informatius s'adrecen a ajuntaments i oficines d'atenció als immigrants a fi d'ajudar en el procés d'escolarització integral d'este nou alumnat en el sistema educatiu valencià. El fullet està editat en alemany, àrab, castellà, xinés, francés, anglés, romanés, rus i valencià.

AlemanyÀrabCastellàXinésFrancésAnglésRomanésRusValencià )

Educació Intercultural

Normativa

Actuacions incorporades al Contracte-Programa

Actuacions del Programa PASE incorporades al Contracte-Programa

A partir del curs 2012-13 les actuacions realitzades dins del Programa PASE han sigut incorporades al Contracte-Programa. Pot consultar la normativa publicada posteriorment en els següents enllaços: 

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2011