Socioescola

Socioescola

ACTUACIONS PER A LA DETECCIÓ DE SITUACIONS QUE DIFICULTEN LES RELACIONS ENTRE LES PERSONES

 

Accés al programa

 

Manual

   Vídeo tutorial

Web del programa

 

Proposta de carta a les famílies

PDF
ODT

   

 

 L'objectiu és conéixer  el  clima social i de convivència d'un grup per a facilitar la detecció de conflictes interpersonals i intervindre de forma preventiva.  L'enquesta, dirigida a l'alumnat de cinqué de Primària a quart d'ESO ens proporciona, d'una manera ràpida i fiable, una "imatge" del clima de convivència de cadascuna de les aules o grups d'un centre docent. L'enquesta per a l'alumnat està disponible en valencià.

 

El programa permet:
 

  • Analitzar les relacions interpersonals i els rols de l'alumnat dels grups a través de l'aplicació d'un sociograma.
  • Obtindre un mapa social del grup i ajudar a la formació dels grups heterogenis i d'agrupacions equilibrades, per treballar de forma cooperativa, millorant la convivència.
  • Realitzar una detecció primerenca i avançada de situacions d'assetjament escolar i ciberassetjament i localitzar situacions de risc d'exclusió.