Organismes

Portals

UNITATS DIDÀCTIQUES DE LA HISTÒRIA I LA CULTURA DEL POBLE GITANO

UNITATS DIDÀCTIQUES DE LA HISTÒRIA I LA CULTURA DEL POBLE GITANO

Amb la finalitat d'afavorir la cultura i la història del Poble Gitano en el currículum, s'han elaborat cinc unitats didàctiques de diferents etapes educatives.

La disponibilitat de les mateixes ha de servir per a facilitar al professorat la integració d'aquest tipus de continguts en la seua programació didàctica. Per a açò s'ha tingut com a referència aquelles matèries que se centren en el coneixement de la realitat social com és el cas de la Geografia i la Història en el cas de les etapes obligatòries.

En cada unitat didàctica trobareu, en el primer dels seus botons, un document introductori amb informació fonamental per tal de poder portar a la pràctica les tasques proposades.