Organismes

Portals

Personal no docent d'atenció educativa

Normativa

Normativa

  • PERSONAL EDUCADOR D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Procediment llocs de personal educador d'educació especial
Adscripció orgànica del personal no docent als serveis psicopedagògics escolars 
Condicions de treball del personal educador d'EE
  • PERSONAL EDUCADOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

Condicions de treball del personal educador d'EI

  • PERSONAL FISIOTERAPEUTA

Organització del suport de fisioteràpia en l’àmbit educatiu 
Condicions de treball del personal fisioterapeuta