Visualització de contingut web

Centres de recursos

 

Presentació

Mitjançant el programa experimental "Centres de recursos", els centres d'Educació Especial esdevenen serveis d'assessorament i suport als centres ordinaris en la resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat motriu, auditiva i intel·lectual i trastorns greus de la conducta.

Informació

Àmbits d'assessorament

Els centres d'Educació Especial assessoren els equips educatius dels centres ordinaris perquè donen resposta a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Informació

Normativa

RESOLUCIÓ de 31 juliol de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula, amb caràcter experimental, l'organització dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat com a centres de recursos.

 

Procediment

Passos per a realitzar la sol·licitud d'intervenció.

Informació

Annex I (Full de sol·licitud)

Annex II (Full de planificació)

Annex III (Full de valoració)

 

Zonificació

Informació sobre les zones d'influència dels diferents CEE.

Annex IV (Zonificació CEE)

 

Especialtzació

La sol·licitud d'assessorament s'ha de realitzar sempre al centre de recursos que correspon a la zona. Tanmateix, aquest pot derivar-la a un altre centre de recursos que compte amb major especialització en l'àmbit objecte de la sol·licitud.

Informació