Organismes

Portals

Avaluació sociopsicopedagògica

Avaluació sociopsicopedagògica

Guia bones pràctiques informe sociopsicopedagògic 

 

Detecció i identificació de necessitats específiques de suport educatiu
 • Documents prescriptius de la Resolució de 23 de desembre de 2021 (Última actualització 30/04/2024 - Doc 3)
  • Doc 1: Consentiment informat
  • Doc 2: Acta de la reunió conjunta de l'equip educatiu i professionals d'orientació
  • Doc 3: Acta de col·legiació
  • Doc 4: Audiència a la família
  • Doc 5: Sol·licitud de revisió de l'informe sociopsicopedagògic
  • Doc 6: Acta de decisions sobre la revisió de l'informe sociopsicopedagògic
  • Doc 7: Pla d'actuació personalitzat
 • Altres Documents orientatius de la Resolució de 23 de desembre de 2021
  • Doc 10: Model d'informe de valoració funcional de fisioterapia educativa
  • Doc 11: Programa personalitzat per a l'aprenentatge motor i la mobilitat
  • Doc 12: Informe conjunt del departament d'orientació i del departament de familía professional per a l'admissió de l'alumnat amb NEE en Formació Professional de grau D

 

Dossier necessitats específiques suport educatiu