Fons Social Europeu - Educació Primària

Fons Social Europeu - Educació Primària

Programa d'Orientació i Reforç per a l'Avanç i Suport en Educació Primària

Dades de contacte

Servei d'Avaluació i Estudis

Correu electrònic: fse_primaria@gva.es

Telèfons: 961 970 609  /  961 970 850 

Documentació

Documentació

Procediment

Annexos curs 2021-2022 en format editable

  

La resta d'annexos s'extrauran directament d'ITACA.

Manual FSE a ITACA

Manual per a l'enregistrament del FSE a ITACA (Actualitzat curs 2021-2022)

  • Enregistrar l'alumnat (Assignació del programa i del contingut)
  • Enregistrar la matèria al grup
  • Enregistrar el professorat