Visualització de contingut web

Fondo Social Europeo FP Regional

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.


 

Objectius del FSE:

  • Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent (EIX PRIORITARI 3-OBJECTIU TEMÀTIC 10)

     

Prioritats del FSE:

  • La millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes d'educació i formació, facilitant la transició de l'educació a l'ocupació i reforçant els sistemes d'ensenyament i formació professional, així com la seua qualitat, també a través de mecanismes d'anticipació de les necessitats en matèria de competències, l'adaptació dels programes d'estudis i la creació i desenvolupament de sistemes d'aprenentatge en un entorn laboral inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

     


 

 

Eix prioritari 3: Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

10 – Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

10.4 La millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes d'educació i formació, facilitant la transició de l'educació a l'ocupació i reforçant els sistemes d'ensenyament i formació professional, així com la seua qualitat, també a través de mecanismes d'anticipació de les necessitats en matèria de competències, l'adaptació dels programes d'estudis i la creació i desenvolupament de sistemes d'aprenentatge en un entorn laboral inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

10.4.1 Augmentar la participació en la Formació Professional de grau mitjà i superior i millorar la qualitat de la Formació Professional

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

10.4.3 Augmentar la participació en formació professional dual i aprenentatge, establint una relació directa amb empreses.

IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

FÒRUM D'OPORTUNITATS

 

 

Documents de programació


 

Llistat d'operacions

- Seguir les instruccions de l'Annex XII.1 del Reglament UE núm. 1303/2013.

 

 

Normativa d'aplicació

La legislació que defineix el nou marc i les noves prioritats del Fons Social Europeu per al període 2014-2020, està emmarcada en els següents documents:

 

 

Enllaços d'interés

 


 

Comunicació 2014-20

 

MESURES ANTIFRAU

 

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus