Programa d'Activitats Formatives

Programa d'Activitats Formatives

PAF 2023-2024

 

Formació inicial per a la coordinació de la formació dels centres educatius:

  • Cada CEFIRE convocarà a la CFC dels centres de la seua zona d'influència.
  • Les persones CFC que desenvolupen esta funció per primera vegada han de realitzar este curs.

Tramitació del Programa Anual de Formació (PAF) per als centres educatius

FASE I

Calendari

Els centres reflectiran el PAF en la seua PGA abans del tancament del període establit per a l'aprovació d'este document.

  • Tramitació sol·licitud del Programa Anual de Formació (PAF)

 

Guia per a la tramitació per a persones usuàries d'ITACA3:

  1. La persona CFC accedirà al tràmit i elaborarà el PAF. Per a accedir al tràmit es necessari que l'equip directiu l'haja gravat en ITACA com a coordinació de formació de centre.
  2. Infografia:

  3. Manuals de suport:

Guia per a la tramitació per a persones no usuàries d'ITACA3:

  1. La CFC descarregarà el document Sol·licitud del Programa d´activitats formatives (PAF)
  2. Una vegada emplenat i signat, ho escanejarà i enviarà a la seua CEFIRE de referència.
  3. Infografia: 


  4. Documents necessaris:

 

Tant les persones ponents com les no usuàries d'ITACA, per a l'autorització  del tractament de dades personals i drets de propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament de les activitats formatives del PAF, hauran d'utilitzar el document següent:

Document per a l'autorització del tractament de dades i els drets de propietat intel·lectual

Validació dels CEFIRES