Organismes

Portals

Programa d'Activitats Formatives

Programa d'Activitats Formatives

PAF 2023-2024

Convocatòria:

 
Resolució provisional
 
Resolució definitiva
 
 
 
 
Correcció d´errors
 
 
 

Formació inicial per a la coordinació de la formació dels centres educatius:

  • Cada CEFIRE convocarà a la CFC dels centres de la seua zona d'influència.
  • Les persones CFC que desenvolupen esta funció per primera vegada han de realitzar este curs.

Tramitació del Programa Anual de Formació (PAF) per als centres educatius

FASE III

MANUAL Programa d’Activitats Formatives (PAF)

FASE II

MANUAL Programa d’Activitats Formatives (PAF)

FASE I

Calendari

Els centres reflectiran el PAF en la seua PGA abans del tancament del període establit per a l'aprovació d'este document.

  • Tramitació sol·licitud del Programa Anual de Formació (PAF)

 

Guia per a la tramitació per a persones usuàries d'ITACA3:

  1. La persona CFC accedirà al tràmit i elaborarà el PAF. Per a accedir al tràmit es necessari que l'equip directiu l'haja gravat en ITACA com a coordinació de formació de centre.
  2. Infografia:

  3. Manuals de suport:

Guia per a la tramitació per a persones no usuàries d'ITACA3:

  1. La CFC descarregarà el document Sol·licitud del Programa d´activitats formatives (PAF)
  2. Una vegada emplenat i signat, ho escanejarà i enviarà a la seua CEFIRE de referència.
  3. Infografia: 


  4. Documents necessaris:

 

Tant les persones ponents com les no usuàries d'ITACA, per a l'autorització  del tractament de dades personals i drets de propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament de les activitats formatives del PAF, hauran d'utilitzar el document següent:

Document d'autorització per a gravació i difusió de contingut  audiovsual

Validació dels CEFIRES