Programa d'Activitats Formatives

Programa d'Activitats Formatives

PAF 2022-2023


FASE II. Desenvolupament de les activitats formatives (Nou)

MANUAL

Les persones no usuàries d'ITACA, per a gestionar les actes i fulles de signatures, hauran d'utilitzar la documentació següent.

RESOLUCIÓ LLISTATS DEFINITIUS ACTIVITATS FORMATIVES PAF 2022-2023

Resolució de 24 de novembre de 2022 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la qual es resol la convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball i s’assignen recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.


 

FASE I

MANUALS. Planificació, presentació i validació de les activitats formatives del PAF. Finalització i presentació del PAF

 
Com es precisa en els manuals anteriors, en cas de disposar d'usuari i contrasenya d'accés a ITACA, el tràmit haurà de realitzar-se telemàticament a través de la plataforma ITACA3.
 
Les persones no usuàries d'ITACA, hauran d'utilitzar la documentació següent:

 

Tant les persones ponents com les no usuàries d'ITACA, per a l'autorització del tractament de dades personals i cessió de drets de propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament de les activitats formatives del PAF, hauràn d'utilitzar el document següent: