Organismes

Portals

Programes Educatius

Programes Educatius

Coeducacentres

Punxa en la imatge

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents adherits a aquesta en la Comunitat Valenciana durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

i-Moute

Punxa en la imatge

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca l’activitat de formació del professorat iMou-te per al curs 2023-2024.

Currículum

Punxa en la imatge

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Estades formatives a l'estranger

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l’estranger d’immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d’anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Altres programes