Pla de Formació Permanent

Pla de Formació Permanent

Pla de Formació Permanent del Professorat 2022-2023-2023/2024

 

 

Convocatòries anteriors

 

Pla de Formació Permanent del Professorat 2020-2021 2021/2022

Pla Anual de Formació del Professorat 2019-2020

La persona coordinadora de formació del centre ja pot descarregar la justificació (el resum) del PAF en el tràmit corresponent de ITACA3. (nou 19/02/20)

Elaboració i gestió del programa anual de formació (PAF) per als centres educatius

 • Teminis

 1. Els centres reflectiran el PAF en la seua PGA abans del tancament del període establit per a l'aprovació d'aquest document. 
 2. No obstant això, s'estableix com a període d'ompliment del PAF, per via telemàtica, des del 11/11/19 fins al 15/12/19
 3. S'amplia el termini per a presentar fins al dia 15/01/20
 • Tramitació Programa Anual de Formació (PAF)

ACCIÓ RESPONSABLE TERMINI
Introducció de dades  Persona coordinadora de formació del centre (CFC) Des de l'11 de novembre fins al 15 de desembre.
Finalització del PAF Persona coordinadora de formació del centre (CFC) Des del 26 de novembre fins al 15 de desembre
Validació i Presentació del PAF Secretaria del centre Des del 26 de novembre fins al 15 de desembre
 • Tramitació Activitats formatives (AF): PFC, grups de treball i seminaris

ACCIÓ RESPONSABLE TERMINI
Introducció de dades i presentació  Persona coordinadora de l'activitat formativa (CAF)

 

Des de l'11 de novembre fins al 25 de novembre.

Validació 
Secretaria del centre
 • Aclariment de les dades de tramitació del PAF:

El PAF no podrà ni finalitzar-se, ni presentar-se abans del 26 de novembre, ja que el tràmit ha d'estar obert per tal que es puguen incloure, a requeriment dels CAF, les activitats formatives PFC, grups de treball i seminaris. 

 • Tramitació telemàtica: 

Accés al tràmit «Programa anual de formació»

 1. El/la CFC accedirà al tràmit i elaborarà el PAF. (Per accedir al tràmit caldrà que l'equip directiu l'haja gravat en ITACA com coordinador/a de formació de centre).
 1. La secretaria del centre accedirà al tràmit, certificarà i presentarà el PAF.
 • Centres sense accés a ITACA 

El/la CFC descarregarà el document: «Sol·licitud del Programa anual de formació»
Una vegada omplit i signat, l'escanejarà i enviarà al correu gestio_paf@gva.es.
 • Orde de certificació activitats formatives PAF

Manual Ovidoc certificació

 

Modalitats formatives incloses en el PAF

 1. Projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris
Convocades per Resolució de 4 de novembre, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional (DOGV Núm. 8673 / 08.11.2019)
 1. Altres 
Proposades al CEFIRE de referència quan es consideren necessàries, tenint en compte l'oferta formativa general de la conselleria, l'oferta pròpia del CEFIRE i els PFC, grups de treball i seminaris aprovats. El CEFIRE estudiarà la seua viabilitat.
 

Formació per a coordinadores i coordinadors de formació dels centres educatius

 1. Cada CEFIRE convocarà reunions informatives dirigides als CFC dels centres de la seua zona d'influència.
 2. Les persones que desenvolupen aquesta tasca per primera vegada hauran de realitzar el curs de formació inicial convocat des dels CEFIRE.