ESTADES A L'ESTRANGER, IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I A DISTÀNCIA

REUNIONS INFORMATIVES SELECCIONATS

REUNIONS INFORMATIVES SELECCIONATS

Segons l'apartat Onzé punt 6 de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem les dates de les reunions per videoconferència per modalitats i etapes educatives per a informar els aspirants seleccionats abans del començament del programa formatiu.

Reunions informatives per grups:

Dimarts dia 27 de juny

18:00 a 18:45
Reunió Professorat Infantil, Primària Lingüística y No Lingüística Immersió Lingüística

18:45 a 19:30

Reunió Professorat Infantil, Primària Lingüística y No Lingüística Estades a l’estranger

Dimecres dia 28 de juny

18:00 a 18:45
Reunió Professorat de Secundària/ EOI/ FP Programa Immersió Lingüística

18:45 a 19:30

Reunió Professorat de Secundària / EOI Estades a l’Estranger

Dijous dia 29 de juny

10:00 a 10:45
Reunió Professorat FP Estades a l'Estranger Finlàndia 10:00hrs

10:45 a 11:30
Reunió Professorat FP Estades en l'Estranger Països Baixos 10:45hrs

12:00 a 12:45
Reunió Professorat FP Estades a l'Estranger Malta 12:00hrs

12:45 a 13:30
Reunió Professorat FP Estades en l'Estranger UK/Irlanda 12:45hrs

Divendres dia 30 juny

10:00 a 10:45

Reunió Professorat que participa al programa d'immersió lingüística a distància a les 10:00hrs
 

 

Llistats seleccionats amb dates i destinacions

Llistats seleccionats amb dates i destinacions

Segons l'apartat Nové punt 3 de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d'anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats de persones aspirants seleccionades amb destinació i dades de realització.

El dia 22 es despublicaren els llistats amb destinació i data ja que es van detectar una sèrie d'errors informàtics. Una vegada esmenats els mateixos, es tornen a publicar correctament. Tal com vam comunicar ahir, durant aquesta setmana les empreses organitzadores contactaran amb els participants seleccionats.
Es prega reviseu els llistats i en cas d'incidència, notifiqueu-ho al correu electrònic formacioestranger@gva.es.

ASPIRANTS SELECCIONATS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA:

ASPIRANTS SELECCIONATS ESTADES A L’ESTRANGER:

ASPIRANTS SELECCIONATS CURS A DISTÀNCIA:

 

Ampliació termini confirmació/renúncia

Ampliació termini confirmació/renúncia

A causa  de problemes tècnics informàtics aliens a la voluntat de la Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat, el tràmit de confirmació/renúncia es va tancar en OVIDOC abans de termini. Per aquest motiu, s'amplia el termini per a poder confirmar/renunciar, de manera extraordinària, fins a les 23.59 del dia 9 de maig de 2023.

Publicació dels llistats de persones aspirants seleccionades per tipus de formació i modalitats i les llistes d’espera

Publicació dels llistats de persones aspirants seleccionades per tipus de formació i modalitats i les llistes d’espera

Segons l'apartat Nové punt 3 de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d'anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats de persones aspirants seleccionades i el llistat d’espera.

 

Els aspirants seleccionats tindran un termini de 9 dies per a confirmar o renunciar la plaça mitjantçant la plataforma OVIDOC. Aquest termini finalitzarà el dia 8 de maig a les 12:00hrs.

ASPIRANTS SELECCIONATS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA:

LLISTATS D’ESPERA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA:

ASPIRANTS SELECCIONATS ESTADES A L’ESTRANGER:

LLISTATS D’ESPERA ESTADES A L’ESTRANGER:

ASPIRANTS SELECCIONATS CURS A DISTÀNCIA:

LLISTATS D’ESPERA CURS A DISTÀNCIA:

Llistat d'espera Secundaria No Linguistica 

 

Publicació dels llistats definitius de persones aspirants per tipus de formació i modalitats (admeses i excloses)

Publicació dels llistats definitius de persones aspirants per tipus de formació i modalitats (admeses i excloses)

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d'anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats definitius de persones aspirants admeses i el llistat definitiu d'aspirants exclosos en el procediment.

Aparéixer en el llistat indica que l'aspirant ha sigut admés en el tràmit però no implica haver sigut seleccionat per a l'estada.

El número d'ordre està assignat per modalitat i destí seguint els criteris de priorització.

NOTA: En les modalitats que compten amb diverses destinacions (Formació Professional i Educació Secundària No Lingüística) els llistats provisionals estan agrupats, per la qual cosa els números d'ordre repetits es corresponen amb destinacions diferents i no indiquen cap mena de situació d'empat.

El dimecres dia 27 es publicaran els llistats de persones aspirants seleccionades i les llistes d'espera.

 

ADMESOS DEFINITIUS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA:

ADMESOS DEFINITIUS ESTADES A L’ESTRANGER:

ADMESOS DEFINITIUS CURS A DISTÀNCIA:

Publicació dels llistats provisionals de persones aspirants per tipus de formació i modalitats (admeses i excloses)

Publicació dels llistats provisionals de persones aspirants per tipus de formació i modalitats (admeses i excloses)

Segons l'apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d'anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats provisionals de persones aspirants admeses i el llistat provisional d'aspirants exclosos en el procediment.

Aparéixer en el llistat indica que l'aspirant ha sigut admés en el tràmit però no implica haver sigut seleccionat per a l'estada.

El número d'ordre està assignat per modalitat i destí seguint els criteris de priorització.

NOTA: En les modalitats que compten amb diverses destinacions (Formació Professional i Educació Secundària No Lingüística) els llistats provisionals estan agrupats, per la qual cosa els números d'ordre repetits es corresponen amb destinacions diferents i no indiquen cap mena de situació d'empat.


ADMESOS PROVISIONALS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA:

ADMESOS PROVISIONALS ESTADES A L’ESTRANGER: 

ADMESOS PROVISIONALS CURS A DISTÀNCIA: 

Les persones sol·licitants podran comprovar en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la seua inclusió en els llistats provisionals. S’obrirà un període de 7 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquests llistats, per a presentar al·legacions telemàticament en la plataforma OVIDOC.


La Subdirecció General de Formació del Professorat es reserva el dret a poder sol·licitar la justificació de la documentació presentada en les sol·licituds a qualsevol docent participant en el procés.
 

PROCEDIMENT PEL QUAL ES REALITZA EL SORTEIG PER A RESOLDRE ELS POSSIBLES EMPATS

PROCEDIMENT PEL QUAL ES REALITZA EL SORTEIG PER A RESOLDRE ELS POSSIBLES EMPATS

Segons el que s'estableix en la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l’estranger, d’immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics Superiors i professorat especialista d’anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb la Comissió de Selecció i Seguiment, s'estableix el següent procediment per a resoldre els possibles empats en aplicar els criteris de priorización que figuren en l'annex II d'aquesta resolució per a l'elaboració dels llistats provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el procediment

1. El dia 6 d'abril de 2023 a les 12 hores, a la sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Deporte, a l'Avinguda Campanar, número 32 de València, es triarà de manera aleatòria un número d'entre el rang de sol·licituds de participació rebudes.

2. Els sol·licitants del Programa Estades a l'Estranger que estén en situació d'empat en aplicar els criteris de priorització establits en la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023 s'ordenaran en ordre ascendent, mitjançant un número triat por sorteig d'entre el rang de sol·licituds de participació rebudes.

Una vegada realitzat el sorteig, la comissió de seguiment i avaluació del procés, dona fé que el número resultant ha sigut el 2645

Ampliació termini presentació sol·licituds

Ampliació termini presentació sol·licituds

A causa  de problemes tècnics informàtics aliens a la voluntat de la Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat, el tràmit de sol·licitud d'estades formatives a l'estranger no ha pogut estar visible en OVIDOC des de la franja horària compresa entre les 11.25 i les 12.00 hores. Per aquest motiu, s'amplia el termini per a poder sol·licitar el tràmit, de manera extraordinària, fins a les 23.59 del dia 4 d'abril de 2023.

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ ESTADES A L'ESTRANGER 2023

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ ESTADES A L'ESTRANGER 2023

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat, us comuniquem que hui s'ha publicat RESOLUCIÓ de 7 març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d'anglés de les escoles oficials d'idiomes de centres públics i privats concertats situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 El termini per a realitzar la inscripció començarà el dia 23 de març a les 12:00 hores i finalitzarà el dia 4 d'abril de 2023 a les 12:00 hores.

 El personal docent que desitge participar haurà d'emplenar la sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d'inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o a través de sistema Cl@ve.

Punxa en el banner per a visualitzar el vídeo promocional d'estades a l’estranger 2023.

 

Document de renúncia punxa ací