ESTADES A L'ESTRANGER, IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I A DISTÀNCIA 2022

INCIDÈNCIA MEMÒRIA ESTADES

INCIDÈNCIA MEMÒRIA ESTADES

A causa d'una incidència amb la supressió del correu @gva.es molts/as participants no han pogut accedir al seu correu personal amb el que no han pogut realitzar la memòria d'Estades a l'Estranger. 
Per a poder realitzar la memòria en aquests casos, la SGFP ha decidit que tots els/as afectats/as es descarreguen la memòria en aquest enllaç, l'emplenen i l'envien per correu electrònic a l'adreça formacioestranger@gva.es el termini per a realitzar aquest tràmit, lògicament, s'àmplia fins al dia 10 d'octubre. Discolpeu pels inconvenients derivats d'aquesta incidència informàtica.

Memòria

 

Termini per omplir la memòria final del Programa d’Estades a l’Estranger

Termini per omplir la memòria final del Programa d’Estades a l’Estranger

Segons l'apartat Onze punt 2 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, s'informa que una vegada finalitzat els cursos de formació del programa d'Estades a l'Estranger s'obrirà des del dia 20 al 30 de setembre el termini per a emplenar telemàticament la memòria accedint al tràmit mitjançant la plataforma OVIDOC.

REUNIONS INFORMATIVES ADJUDICATS

REUNIONS INFORMATIVES ADJUDICATS

Una vegada finalitzat el termini de confirmació i renúncia, es procedeix a generar els llistats d'adjudicats juntament amb els participants inclosos de les llistes d'espera. Des d'ahir dia 9 les empreses que gestionen aquestes estades formatives estan comunicant als participants els detalls concrets d'aquests programes. Recordeu consultar tant el correu @edu.gva.es com el @gva.es. 

Reunions informatives per grups:

Dilluns dia 20 de juny
Professorat FP Estades a l'Estranger Finlàndia 17:00hrs
Professorat FP Estades en l'Estranger Països Baixos 17:45hrs
Professorat FP Estades a l'Estranger Malta18:30hrs
Professorat FP Estades en l'Estranger UK/Irlanda 19:15hrs


Dimarts dia 21 de juny

Torn de matí:
Professorat de Secundària/ EOI Estades a l'Estranger a les 10:00hrs
Professorat Infantil i Primària Estades a l'Estranger a les 11:00hrs 

Torn de vesprada:
Professorat de Secundària/ EOI Estades a l'Estranger a les 17:30hrs
Professorat Infantil i Primària Estades a l'Estranger a les 18:30hrs 

Dimecres dia 22 de juny

Torn de matí:
Professorat de Secundària/ EOI Immersió Lingüística a les 10:00hrs
Professorat Infantil, Primària i FP Immersió Lingüística a les 11:00hrs 

Torn de vesprada:
Professorat de Secundària/ EOI Immersió Lingüística a les 17:30hrs
Professorat Infantil, Primària i FP Immersió Lingüística a les 18:30hrs 

Dijous dia 23 de juny
Torn de matí:

Tot el Professorat que participa en el programa d'immersió lingüística a distància a les 10:00hrs
Torn de vesprada:
Tot el Professorat que participa en el programa d'immersió lingüística a distància a les 17:30hrs

 Els enllace a aquestes reunions s'enviaran per correu electrònic al correu que figura en el tràmit d'Estades a l'Estranger en OVIDOC (compte de correu @gva.es) els dies previs a aquestes reunions.
 

Adjudicacions i periode de confirmació i renúncia

Adjudicacions i periode de confirmació i renúncia

Una vegada publicats els llistats definitius. Des del dia de hui s'han realitzat les adjudicacions. Per tant, s'obri el termini de 9 dies de confirmació i renúncia a aquestes adjudicacions. De no aparéixer en el tràmit de OVIDOC la pestanya d'adjudicació és perquè el/la docent està en llista d'espera. Una vegada finalitzat el termini de confirmació i renúncia el programa cobrirà les renúncies amb els/as participants de la llista d'espera.

Tant els destins com les dates concretes de les estades no es sabran fins després període de confirmació i renúncia ja que aquesta informació depén de les empreses que gestionen el programa i aquestes fins i tot no estan en disposició de proporcionar-nos aquestes dades.

Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

 

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats definitius de sol·licituds admeses, ordenades segons els criteris de priorització, i el llistat definitiu de sol·licituds excloses.

 

ADMESOS DEFINITIUS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Infantil 

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Infantil 

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Educació juliol Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Educació agost Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Formació Professional

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Escola Oficial d’idiomes

ADMESOS DEFINITIUS ESTADES A L’ESTRANGER:

Llistat d’admesos definitius estades a l'Estranger juliol Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius estades a l'Estranger agost Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger Formació Professional

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Escola Oficial d’idiomes

ADMESOS DEFINITIUS CURS A DISTÀNCIA:

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Formació Professional

Llistat d’admesos definitius curs a distància Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’exclosos definitius

 

Vista la proposta de la Subdirecció General de Formació del Professorat, el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional aprovarà els llistats d'adjudicats, incloent-hi els llistats d'espera i els llistats de persones excloses. A partir d'aqueix moment, el professorat adjudicat disposarà d'un període de nou dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació dels llistats definitius en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a confirmar o renunciar a la plaça mitjançant la plataforma OVIDOC.

LLISTAT ADMESOS PROVISIONALS

LLISTAT ADMESOS PROVISIONALS

Publicació dels llistats provisionals per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Segons l'apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats provisionals de sol·licituds admeses, ordenades segons els criteris de priorització, i el llistat provisional de sol·licituds excloses.

ADMESOS PROVISIONALS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Infantil Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Infantil Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària No Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària No Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària No Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària No Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Formació Professional

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Escola Oficial d’idiomes Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Escola Oficial d’idiomes Agost

ADMESOS PROVISIONALS ESTADES A L’ESTRANGER:

Llistat d’admesos provisionals estades a l'Estranger Educació Infantil juliol

Llistat d’admesos provisionals estades a l'Estranger Educació Infantil agost

Llistat d’dmesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària Lingüística juliol

Llistat d’dmesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària No Lingüística juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària No Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària Lingüística juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària No Lingüística juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària No Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Formació Professional

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Escola Oficial d’idiomes juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Escola Oficial d’idiomes agost

ADMESOS PROVISIONALS CURS A DISTÀNCIA:

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Infantil

Llistat d’dmesos provisionals curs a distància Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Formació Professional

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Escola Oficial d’idiomes

 

Llistat d’exclosos provisionals 

Les persones sol·licitants podran comprovar en la plataforma OVIDOC la seua inclusió en els llistats provisionals. S’obrirà un període de 7 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquests llistats en el web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a presentar al·legacions telemàticament en aquesta plataforma.

SORTEIG PER RESOLDRE ELS POSSIBLES EMPATS

SORTEIG PER RESOLDRE ELS POSSIBLES EMPATS

PROCEDIMENT PEL QUAL ES REALITZA EL SORTEIG PER A RESOLDRE ELS POSSIBLES EMPATS

 

Segons el que s'estableix en la RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, por la qual es convoca la realització de e stancias formatives a l'estranger, d'i nmersión lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundaria, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i l'acord de la Comissió de Selecció i Seguiment, s'estableix el següent procediment pllaura resoldre els possibles empates en aplicar els criteris de priorización que figuren en l'annex II d'aquesta resolució per a l'elaboració dels llistats provisionals de participants.

 

1. El dia 6 de maig de 2022 a les 9.30 hores, a la sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Deporte, a l'Avinguda Campanar, número 32 de València, es triarà de manera aleatòria un número d'entre el rang de sol·licituds de participació rebudes.

 

2. Els sol·licitants de les estades a l'estranger que estén en situació d'empate en aplicar els criteris de priorització establits en la RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2022 s'ordenaran en ordre ascendent, mitjançant un número triat por sortege d'entre el rang de sol·licituds de participació rebudes.

Una vegada realitzat el sorteig, la comissió de seguiment i avaluació del procés, dona fe que el número resultant ha sigut el 3220

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ ESTADES A L'ESTRANGER 2022

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ ESTADES A L'ESTRANGER 2022

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat, us comuniquem que hui s'ha publicat RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

El termini per a realitzar la inscripció començarà el dia 19 d'abril i finalitzarà el dia 29 d'abril de 2022 a les 23.59 hores.

 

El personal docent que desitge participar haurà d'emplenar la sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d'inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o a través de sistema Cl@ve.

 

Punxa ací per a visualitzar el vídeo promocional d'estades a l’estranger 2022.

CERTIFICACIÓ CURS

CERTIFICACIÓ CURS

Una vegada finalitzat el curs de formació d'Immersió lingüística en línia, es procedirà durant el mes de febrer a la certificació d'aquest. Aquesta es realitzarà d'ofici amb el que els participants no han de realitzar cap tràmit. Si es va resultar APTE en el mateix rebran un correu electrònic amb el certificat en PDF i de manera automàtica apareixerà en el compte de formació del participant

Reunió informativa Programa d'Immersió Lingüística Lot 1 (Ed. Infantil i Ed. Primària)

Reunió informativa Programa d'Immersió Lingüística Lot 1 (Ed. Infantil i Ed. Primària)

Es convoca a la reunió informativa d'inici del Programa d'Immersió Lingüística als participants de les modalitats d'Educació Infantil i d'Educació primària que, per motius aliens a la nostra voluntat, no van poder realitzar el primer mòdul durant els mesos de juliol i agost. Finalment, l'empresa que gestionarà aquests grups serà ASTEX, S.L qui informarà els participants dels aspectes més importants per a començar el curs. La reunió tindrà lloc dilluns que ve dia 6 de setembre a les 17:00hrs, l'enllaç a la mateixa s'ha enviat per correu electrònic a cadascun dels participants.
 

INCIDÈNCIA LOTE 1

INCIDÈNCIA LOTE 1

A causa d'una incidència amb l'empresa organitzadora del Lot 1 del contracte del Programa d'Immersió Lingüística, encarregada de gestionar la formació a els/les participants de les modalitats d'Educació Infantil, Educació Primària No lingüística i Primària anglés, el començament del Mòdul 1 es retardarà uns dies. En breu us comunicarem la resolució d'aquesta incidència a través del correu electrònic. Lamentem les molèsties ocasionades.

Reunions informatives prèvies al començament del Programa d'Immersió Lingüística

Reunions informatives prèvies al començament del Programa d'Immersió Lingüística

Les reunions informatives per als participants del Programa d'Immersió Lingüística tindran lloc el dimecres dia 30 de juny per videoconferència. Els horaris de les mateixes seran els següents:
 
- A les 10:00h els participants dels cossos d'Educació Infantil, Educació Primària (No Lingüística i anglés)
 
- A les 11:00h els participants dels cossos d'Educació Secundària (No Lingüística i Inglés) i E.O.I.
 
- A les 12:00h els participants de Formació Professional
 
Els/les participants rebran, a partir de hui, l'enllaç a la sala de reunions per correu electrònic

Llistat d'adjudicacions

Llistat d'adjudicacions

Segons l'apartat Nové punt 3 de la RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització del programa d'immersió lingüística en anglés a distància, publiquem mitjançant la plataforma OVIDOC les adjudicacions per a poder participar en el programa. Les adjudicacions es podran consultar només de manera telemàtica per a complir així amb la llei de protecció de dades.
Des d'aquest moment, el personal docent adjudicat tindrà fins al dia 12 de juny per a confirmar o renunciar a la plaça.
A partir del dia 14 de juny les empreses organitzadores contactaran amb els/les participants via correu electrònic.
 

Publicació dels llistats definitius per modalitats (admesos)

Publicació dels llistats definitius per modalitats (admesos)

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació professional, per la qual es convoca la realització del programa d'immersió lingüística en anglés a distància, publiquem els llistats definitius d'admesos i exclosos per a poder participar en aquest.
 
 
En els pròxims dies es publicaran els llistats d'adjudicacions (apartat Nové punt 3 de la Resolució de 23 d'abril de 2021). Des del moment d'aquesta publicació s'obrirà el termini de nou dies naturals, al qual fa referència la convocatòria en el seu apartat nové punt 3, per a confirmar o renunciar.
 

PUBLICACIÓ LLISTATS ADMESOS PROVISIONALS

PUBLICACIÓ LLISTATS ADMESOS PROVISIONALS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l'Apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització del programa d'immersón lingüística en anglés a distància per al professorat, s'obri un període de 8 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a presentar al·legacions telemàticament en la plataforma OVIDOC. (ovidoc.edu.gva.es)

Resultat del Sorteig

Resultat del Sorteig

El número que ha eixit en el sorteig públic dut a terme hui, dilluns 24 de maig a les 10.00 hores en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura y Esport, ha sigut el 278.

SORTEIG DESEMPAT SOL·LICITUDS

SORTEIG DESEMPAT SOL·LICITUDS

El pròxim dilluns que ve dia 24 de maig a les 10.00 hores en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació (Av. de Campanar 32, València), tindrà lloc el sorteig públic per a triar el número de desempat dins el rang de sol·licituds rebudes, tal com indica l'apartat huité punt 2 de la RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021.
 
Una vegada fet el sorteig publicarem el número de desempat així com els llistats provisionals d'admesos i exclosos.