Organismes

Portals

Assegurances per a Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Assegurances per a Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

 

Logo FP CV

Logotipo FSE

 

 

 

 

                    

ASSEGURANCES PER L'ALUMNAT

Donen cobertura a l'alumnat matriculat en cicles i programes formatius en centres educatius de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats, durant la realització de la formació i les pràctiques que tinguen lloc en instal·lacions que no són pròpies dels citats centres, segons les condicions reglamentàries establides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Inclou, per tant, a l'alumnat matriculat en Programes Formatius de Qualificació Bàsica i en cicles formatius de:

- Formació Professional: Bàsica, de Grau Mitjà, de Grau Superior i Dual
- Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny
- Ensenyaments Esportius de Règim Especial

Durant la realització de les següents activitats:

- El mòdul professional de Formació en Centres de Treball
- El bloc de formació práctica
- Les pràctiques de Formació Professional Dual
- La formació i pràctiques que no puguen fer-se en instal·lacions del centre en el qual s'ha realitzat la matrícula

Totes elles desenvolupades en espais i instal·lacions d'empreses i organismes, públics o privats, que no siguen els propis dels centres educatius públics i que estiguen organitzades en condicions reglamentàries, dins el territori de l'estat espanyol.

La informació sobre les companyies asseguradores i les pòlisses contractades, depenent de la mena d'assegurança que es tracte, és la següent:

Accidents

- Companyia: PREVIS Seguros

- Número de pòlissa: 4020007685-0

Protocol d'actuació en cas d'accident

Part de comunicació d'accident

- Centre d'atenció permanent 24 h: 913 840 330

Responsabilitat Civil

- Companyia: CASER

- Número de pòlissa: 01311294

Protocol d'actuació en cas de sinistre

- Teléfons d'atenció al asegurat: 963950520 - 685738682
   Horari: de 9 h a 13.30 h i de 16 h a 17.30 h

ASSEGURANÇES PER AL PROFESORAT

Accidents

- Companyia: AXA

- Número de pòlissa: 84941717, corresponent a l'assegurança d'accidents per a professorat tutor d'FCT, d'FP Dual i prospector

Protocol d'actuació en cas de sinistre

INFORMACIÓ ADICIONAL

Hi ha un servei de mediació contractat entre la Conselleria i les asseguradores. Segons la mena de segur sobre el qual es requerisca la informació, des dels centres educatius pot dir-se a:

- Consultes relacionades amb assegurances d'accidents

Muñiz y Asociados Correduría de Seguros
Tel.: 914 490 150 y 656 886 524

- Consultes sobre assegurances de responsabilitat civil

Willis Towers Watson
Tel.: 963 943 842