Organismes

Portals

Publicador de continguts

Ves enrere Modelat de la informació de la construcció (BIM)

Modelat de la informació de la construcció (BIM)

 Família Professional:  Instal·lació i Manteniment 
Grau: Superior 
  Duració:  600 hores en un curs de 30 setmanes
  Horari:  
Cod. Módulos Ho/Mod Ho/Sem
5055 Metodologia BIM 90 3
5056 Models d'arquitectura i estructures 150 5
5057 Models d'instal·lacions mecàniques i sostenibilitat 150 5
5058 Models d'instal·lacions elèctriques i comunicacions 120 4
5059 Control, gestió i pressupostos 90 3
    600 20

 Requisit d'accés:  

a)  Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
b)  Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
c)  Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
d)  Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
e)  Tècnic Superior en Projectes d'Edificació
f)  Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
g)  Tècnic Superior en Centrals Elèctriques
h)  Tècnic Superior en Energies Renovables
i)  Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil
j)  Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
k)  Tècnic Superior en Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
l)  Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
m)  Tècnic Superior en Organització i Control d'Obres de Construcció
n)  Tècnic Superior en gestió de l'aigua

   Eixides profesionals:   

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seua activitat en empreses, públiques i privades, del sector d'arquitectura, enginyeria i construcció que desenvolupen projectes sota la metodologia *BIM, les activitats de la qual tinguen una clara tendència a la digitalització dels processos de desenvolupament de models d'informació de projectes i d'actius.

  • Modelador BIM.
  • Coordinador de models BIM.
 Més informació i normativa:   RD 263/2021 de 7 de abril