Organismes

Portals

Publicador de continguts

Ves enrere Aeronaus Pilotades de Manera Remota – Drons

Aeronaus Pilotades de Manera Remota – Drons

 Família Professional:  : Transport i Manteniment de Vehicles 
Grau: Superior
  Duració:  500 hores en un curs de 25 setmanes
  Horari:  

 

Cod. Módulos Ho/Mod Ho/Sem
5091 Sistemes aeris no tripulats 40 3
5092 Parts i components 25 2
5093 Electrònica i sistemes 45 4
5094 Configuració i control 45 4
5095 Manteniment i proves 60 5
5096 Aplicacions professionals 15 1
5097 Legislació i procediments d'aplicació 20 1
    500 25
 Requisit d'accés:  

Títols requerits per a l'accés al curs d'especialització (o equivalents):

a) Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
b) Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
c) Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
d) Tècnic Superior en Automoció
e) Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
f) Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
g) Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
h) Tècnic Superior en Centrals Elèctriques
i) Tècnic Superior en Energies Renovables
j) Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
k) Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
l) Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
m) Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
n) Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge
ñ) Tècnic Superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions
o) Tècnic Superior en Electromedicina Clínica
p) Tècnic Superior en Manteniment areomecànic d'avions amb motor de pistó
q) Tècnic Superior en Manteniment areomecànic d'avions amb motor de turbina
r) Tècnic Superior en Manteniment areomecànic d'helicòpters amb motor de pistó
s) Tècnic Superior en Manteniment areomecànic d'helicòpters amb motor de turbina
t) Tècnic Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviónics en Aeronaus

 

   Eixides profesionals:   
  • Comercial de venda i assessorament sobre drons.
  • Constructor de drons
  • Mantenidor/Reparador de drons
  • Integrador de sistemes en drons
  • Fabricador d'accessoris per a drons
  • Pilot de drons.
 Més informació i normativa:   RD 393/2022, de 24 de maig