Dossier de cicle formatiu

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió 1584/2011, de 4 de novembre Currículum CV: ORDE 13/2015, de 5 de març Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

AUTOMOCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1796/2008, de 3 de novembre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

AUDIOLOGIA PROTÈTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 1685/2007, de 14 de desembre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

JOIERIA (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació Mecànica RD 498/2003, de 2 de maig Currículum C.V. Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Joiers. Argenters....

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 546/1995, de 7 d'abril Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 1400 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Auxiliar d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis....

EMERGÈNCIES SANITÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 1397/2007, de 29 d'octubre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari Materials On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 1593/2011, de 4 de novembre Currículum C.V.: ORDE 30/2015, de 13 de març Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores...

ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal RD 1685/2011, de 18 de novembre Currículum CV: DECRET 27/2017, de 3 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 1686/2007, de 14 de desembre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i so RD 1583/2011, de 4 de novembre; Correcció d'errades Currículum CV: DECRET 28/2017, de 3 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 770/2014, de 12 de setembre Currículum CV: DECRET 42/2022, de 8 d’abril On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i Medi Ambient RD 906/2013, de 22 de novembre i modificacions RD 344/2016, de 30 de setembre Currículum CV: DECRET 52/2022, de 13 de maig Horari On es realitza Grau...

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aigua RD 1177/2008, d'11 de juliol Currículum CV: ORDE de 29 de juliol 2009 Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ENERGIES RENOVABLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aigua RD 385/2011, de 18 de març Currículum CV: ORDE 60/2015, de 27 de maig Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

CUINA I RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d'octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

GESTIÓ DE L'AIGUA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aigua RD 113/2017, de 17 de febrer Currículum CV: esborrany On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Encarregada / encarregat...

FORMACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 174/2021 de 23 de març Currículum CV: esborrany On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònica RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV: DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

FABRICACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica i Electricitat i electrònica RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES...

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i Electrònica RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònica RD 177/2008, de 8 de febrer ORDRE de 29 de juliol 2009 Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónica RD 1632/2009, de 30 de octubre Currículum C.V.: Orde 39/2012, de 22 de juny Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónica RD 1581/2011, de 4 de novembre y Correcció d'errades Currículum C.V.: ORDE 15/2015, de 5 de març Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000...

ELECTROMEDICINA CLÍNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònica RD 838/2015, de 21 de setembre Currículum CV Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cap d'equip...

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónica RD 1127/2010, de 10 de setembre Currículum CV: ORDE 20/2013, de 15 d'abril Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónica RD 883/2011, de 24 de juny Currículum CV: ORDE 43/2015, de 9 d'abril Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme RD 1255/2009, de 24 de juliol Currículum CV: ORDE 34/2012, de 22 de juny Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme RD 688/2010, de 20 de maig Currículum CV: ORDE 24/2013, de 21 d'abril Horari Materials On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

DIRECCIÓ DE CUINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 687/2010, de 20 de maig i correcció d'errades Currículum CV: ORDE 32/2013, de 26 d'abril Horari Materials On es realitza Grau Superior 2000 hores...

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 1254/2009, de 24 de juliol Currículum CV: ORDE 33/2012, de 22 de juny Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cap...

MANTENIMENT ELECTRÒNIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònica RD 1578/2011, de 4 de novembre Currículum CV: ORDE 40/2015, de 31 de març Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i Manteniment RD 1792/2010, de 30 de desembre Currículum CV: ORDE 29/2013, de 23 d'abril Horari Materials On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries alimentàries RD 1399/2007, de 29 de octubre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari Materials On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries alimentàries RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV Horari On es realitza Grau Bàsic QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de...

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge personal RD 1577/2011, de 4 de novembre Currículum CV: DECRET 26/2017, de 3 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal RD 881/2011, de 24 de juny Currículum C.V.: ORDE 19/2015, de 5 de març Horari Materials On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal RD 553/2012, de 23 de marzo Currículum CV: Decret 41/2017, de 24 de març Correcció d'errades Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge personal RD 1588/2011, de 4 de novembre Currículum CV: ORDE 32/2015, de 13 de març Horari Materials On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ESTÈTICA I BELLESA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge personal Reial Decret 256/2011, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 158/2017, de 6 d'octubre Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge personal RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d'octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i medi ambient RD 907/2013, de 22 de novembre Currículum CV: DECRET 174/2022 de 21 d’octubre Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

EDUCACIÓ INFANTIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 1394/2007, de 29 d'octubre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol 2009 Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores...

VESTUARI A MIDA I ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 1679/2011, de 18 de novembre Currículum Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Modelista-patronista de...

FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i ceràmica RD 454/2010, de 16 d'abril Currículum CV: ORDE 56/2012, de 5 de setembre Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i ceràmica RD 1797/2008, de 3 de novembre Currículo CV: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles i Marítimpesquera RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES...

MANTENIMENT DE VEHICLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

CARROSSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 176/2008, de 8 de febrer Currículum CV ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 555/2012 de 23 de març Currículum C.V. DECRET 99/2017, de 21 de juliol On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 255/2011, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 101/2017, de 21 de juliol On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 453/2010, de 16 d'abril Currículum C.V.: ORDE 57/2012, de 5 de setembre Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES...

MANTENIMENT D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 91/2018, de 2 de març On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Mantenidor / mantenidora generalista...

MANTENIMENT AEROMECÀNIC D'HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1447/2018, de 14 de desembre Currículum CV Horari On es realitza Grau Superior 2540 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Les persones...

MANTENIMENT DE SISTEMES ELECTRÒNICS I AVIÒNICS EN AERONAUS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1448/2018, de 14 de desembre Currículum CV On es realitza Horari Grau Superior 2540 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Les persones...

MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1145/2012, de 27 de juliol Currículum CV: DECRET 42/2017, de 24 de març Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i mantenimiment de vehicles RD 74/2018, de 19 de febrer Modificació: Reial decret 93/2019, d'1 de març On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

SERVICIS COMERCIALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i marqueting RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrquetin RD 189/2018, de 6 d'abril Currículum CV: On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Responsable d'establiment alimentari....

ACTIVITATS COMERCIALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting RD 1688/2011 de 18 de novembre Currículum CV: DECRET 100/2017, de 21 de juliol Correcció d'errades On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES...

TRANSPORT I LOGÍSTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting RD 1572/2011, de 4 de novembre i Correcció d'errades Currículum CV: Orde 39/2015, de 31 de març Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores...

MÀRQUETING I PUBLICITAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting RD 1571/2011 de 4 de novembre Currículum CV: DECRET 156/2017, de 6 d’octubre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting RD 1573/2011 de 4 de novembre Currículum C.V. DECRET 154/2017, de 6 d'octubre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

COMERÇ INTERNACIONAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting RD 1574/2011, de 4 de novembre Currículum C.V. Orde 36/2015, de 30 de març Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts i artesanies RD 1690/2011, de 18 de novembre Currículum CV: Orde 58/2015, de 27 de maig On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

IMPRESSIÓ GRÀFICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts gràfiques RD 1590/2011 de 4 de novembre Currículum CV: Decret 36/2017, de 10 de març On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Operador...

ARTS GRÀFIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts gràfiques RD 356/2014, de 16 de maig Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d'octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Operari...

PAISATGISME I MEDI RURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 259/2011, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 118/2017, de 8 de setembre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic en...

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 260/2011, de 28 de febrero Currículum CV: ORDE 14/2015, de 5 de març Materials On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 1634/2009, de 30 d'octubre Currículum CV: ORDE 38/2012, de 22 de juny Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 1633/2009, de 30 d'octubre Currículum CV: ORDE 32/2012, de 22 de juny Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

JARDINERIA I FLORISTERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 1129/2010, de 10 de setembre Currículum CV: ORDE 21/2013, de 15 d’abril Materials Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 1071/2012 de 13 de juliol Currículum CV: DECRET 35/2017 de 10 de març On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Treballador...

APROFITAMENTS FORESTALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 356/2014, de 16 de maig Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Peón forestal....

AGROJARDINERÍA I COMPOSICIONS FLORALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Peó agrícola....

ACTIVITATS AGROPECUÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 356/2014, de 16 de maig Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Peó agrícola....

SERVICIS ADMINISTRATIUS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió RD 127/2014, de 28 de febrero Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

INFORMÀTICA D'OFICINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions / Administració i gestió RD 356/2014, de 16 de mayo Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores...

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió RD 1631/2009, de 30 de octubre modificat per RD 1126/2010, de 10 de setembre Currículum CV: ORDE 37/2012, de 22 de juny Materials On es realitza Horari...

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió RD 1582/2011, de 4 de novembre Currículum CV: DECRET 117/2017, de 8 de setembre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

CONDICIONAMENT FÍSIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats físiques i esportives RD 651/2017, de 23 de juny Currículum CV On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Entrenador /...

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i Esportives RD 402/2020, de 25 de febrer Materials On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Conduir clients en...

ACCÉS I CONSERVACIÓ EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i Esportives RD 73/2018, de 19 de febrer Currículum Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Acompanyant d'usuaris en...

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions RD 1691/2007, de 14 de desembre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari Materials On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES...

XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ENERGIA I AIGUA RD 114/2017, de 17 de febrer Currículum CV: DECRET 35/2022, d’1 d’abril On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Las...

MANTENIMENT AEROMECÀNIC D'AVIONS AMB MOTOR DE TURBINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1445/2018, de 14 de desembre Currículum CV Horari On es realitza Grau Superior 2540 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Les persones...

PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries Alimentàries RD 451/2010, de 16 d'abril Currículum C.V.: ORDE 55/2012, de 5 de setembre Horari Materials On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

VITIVINICULTURA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries Alimentàries RD 1688/2007, de 14 de desembre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

SERVICIS EN RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme RD 1690/2007, de 14 de desembre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

CUINA I GASTRONOMIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme RD 1396/2007, de 29 d'octubre Materials Currículum CV: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i So RD 556/2012, de 23 de març Currículum CV: ORDE 53/2015, de 15 de maig Horari Materials On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Ajudant...

MECATRÒNICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i Manteniment RD 1576/2011, de 4 de novembre Currículum C.V.: ORDE 31/2015, de 13 de març Horari Materials On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES...

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES RD 653/2017, de 23 de juny Currículum CV: DECRET 134/2022 de 7 d’octubre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 772/2014, de 12 de setembre Currículum CV: DECRET 47/2022, de 29 d'abril Correció d'errades Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica y Comunicacions RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Ajudant de muntador d'antenes...

CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i Esportives RD 2049/95 BOE 14-02-96 Materials Accés a través de prova On es realitza Horari Grau Mitjà 1400 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Conduir...

DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts Gràfiques RD 175/2013, de 8 de març Currículum CV: DECRET 63/2022, de 20 de maig Horari Accés a través de prova On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació Mecànica RD 370/2001, de 6 d'abril Materials Accés a través de prova On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cap de distintes...

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Manteniment i Servicis a la Producció RD 1161/01 BOE 21/11/01 Materials Horari Accés a través de prova On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

DIETÈTICA (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 536/1995, de 7 d'bril Materials Accés a través de prova On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Dietista, Tècnic en Dietètica...

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 767/2014, de 12 de septiembre Currículum CV: DECRET 38/2022, de 8 d’abril Accés a través de prova On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...