Dossie de ciclo formatiu

Ves enrere FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : PERRUQUERIA I ESTÈTICA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : PERRUQUERIA I ESTÈTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge PersonalGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar de perruqueria. Ajudant de manicura i pedicura. Ajudant de maquillatge. Auxiliar de depilació.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Preparació de l'entorn professional.

Llavat i canvis de forma del cabell.

Canvi de color del cabell.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).


Segon curs:

Cures estètiques bàsiques d'ungles.

Depilació mecànica i decoloració del borrissol superflu.

Maquillatge.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en PERRUQUERIA I ESTÈTICA.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Imatge Personal. Hostaleria. Indústries Alimentàries.