Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere MANTENIMENT DE VIVENDES

MANTENIMENT DE VIVENDES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i mantenimentGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de pintor/a. Ajudant de manteniment d'instal·lacions electrotècniques. Ajudant de lampista/a. Ajudant muntador/a d'equips de calefacció. Ajudant mantenedor/a d'equips de calefacció. Ajudant muntador/a d'equips de climatització. Ajudant mantenedor/a d'equips de climatització. Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua. Muntador/a de mobles prefabricats de fusta o similars.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 3024. Llanterneria i calefacció bàsica.
  • 3025. Muntatge d’equips de climatització.
  • 3090. Operacions de conservació en l’habitatge i muntatge d’accessoris.
  • 3009. Ciències aplicades I.
  • 3011. Comunicació i societat I.
  • CV0005 Formació i orientació laboral I.
 • Segon curs
  • 3023. Xarxes d’evacuació.
  • 3088. Manteniment bàsic d’instal·lacions electrotècniques en habitatges.
  • 3019. Ciències aplicades II.
  • 3012. Comunicació i societat II.
  • CV0006 Formació i orientació laboral II.
  • 3096. Formació en centres de treball.