Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònicaGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant/a d'instal·lador/a i reparador/a d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant/a d'instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant/a d'instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 3014. Instal·lacions de telecomunicacions.
  • 3021. Soldadura i tancaments metàl·lics.
  • 3022. Fusteria d'alumini i PVC.
  • 3009. Ciències aplicades I.
  • 3011. Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • CV0005 Formació i orientació laboral I.
 • Segon curs
  • 3013. Instal·lacions elèctriques i domòtiques.
  • 3020. Operacions bàsiques de fabricació.
  • 3019. Ciències aplicades II.
  • 3012. Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • CV0006 Formació i orientació laboral II.
  • 3081. Formació en centres de treball.