Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica y comunicacionsGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Operador d'acoblament d'equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Equips elèctrics i electrònics.
  • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
  • Ciències aplicades I.
  • Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • Formació i orientació laboral I.
  • Formació en centres de treball (Unitat formativa I).
 • Segon curs
  • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
  • Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació.
  • Ciències aplicades II.
  • Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • Formació i orientació laboral II.
  • Formació en centres de treball (Unitat formativa II).