Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FABRICACIÓ I MUNTATGE

FABRICACIÓ I MUNTATGE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànicaGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Operacions bàsiques de fabricació
  • Soldadura i tancaments metàl·lics
  • Fusteria d'alumini i PVC
  • Ciències aplicades I
  • Comunicació i societat I
  • Formació i orientació laboral I
  • Formació en centres de treball (Unitat Formativa I)
 • Segundo curso
  • Xarxes d'evacuació
  • Llanterneria i calefacció bàsica
  • Muntatge d'equips de climatització
  • Ciències aplicades II
  • Comunicació i societat II
  • Formació i orientació laboral II
  • Formació en centres de treball (Unitat Formativa II)