Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere APROFITAMENTS FORESTALS

APROFITAMENTS FORESTALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AgràriaGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Peón forestal. Peó agropecuari. Peó en cultius herbacis. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó en explotacions forestals. Peó en empreses d'implantacions forestals. Peó en empreses de tractaments selvícoles. Peó en empreses d'aprofitaments forestals. Aplicador de Nivell Bàsic de plaguicides d'ús fitosanitari. Peó en empreses de manteniment de jardins.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
  • Treballs d'aprofitaments forestals.
  • Recol.lecció de products forestals.
  • Ciències aplicades I.
  • Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral I.
  • Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).
 • Segon curs
  • Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
  • Repoblació i infraestructures forestals.
  • Silvicultura i plagues.
  • Ciències aplicades II.
  • Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral II.
  • Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).