Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ALLOTJAMENT I BUGADERIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ALLOTJAMENT I BUGADERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i TurismeGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cambrer/a de pisos, en establiments d'allotjament turístic siga quin siga la seua tipologia, modalitat o categoria. Valets o mossos/as d'habitacions. Auxiliar de pisos i neteja. Auxiliar de bugaderia i llenceria en establiments d'allotjament. Operador de màquines llavadores i eixugadores de peces de roba. Operador de màquines i equips de planxat de peces de roba.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials i productes tèxtils.

Posada a punt d'habitacions i zones comuns en allotjament.

Llavat i assecat de roba.

Planxat i embutxacat de roba.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria..

Formació i Orientació Laboral I.


Segundo curso:

Atenció al client.

Bugaderia i manteniment de llenceria en l'allotjament.

Preparació i muntatge de materials per a colectivitats i catering.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II..

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball..COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ALLOTJAMENT I BUGADERIA.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Hostaleria i Turisme. Tèxtil, confecció i pell. Servicis socioculturals i a la comunitat.