Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICAGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses farmacèutiques, biotecnològiques i afins, de caràcter públic o privat, on desenvoluparan la seua labor en les árees de producció o condicionament de medicaments i productes sanitaris, cosmètics i determinats productes alimentosos, formes farmacèutiques i afins, tals com cosmètics, perfums, productes dietètics, d'herboristeria o aliments especials i de drogueria. Així mateix poden treballar en l'obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguen com principal activitat la utilització d'organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seua activitat principal, puguen innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1387. Organització i gestió de la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • 1388. Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • 1389. Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • 1390. Principis de biotecnologia.
  • 1391. Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • 1392. Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • 1398. Formació i orientació laboral.
  • CV0003. Inglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1393. Tècniques de producció biotecnològica.
  • 1394. Tècniques de producció farmacèutica i afins.
  • 1395. Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.
  • 1396. Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • 0191. Manteniment electromecànic en indústries de procés.
  • 1397. Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • 1399. Empresa i iniciativa emprenedora.
  • CV0004. Inglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1400. Formació en centres de treball.