Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVESGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació.

La seua activitat es desenvolupa en les àrees de l'animació social, l'ensenyament fisicoesportiu en diferents contextos i edats, l'animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats.

Així mateix, pot ocupar-se de l'organització de competicions no oficials i xicotets esdeveniments fisicoesportius per a tota mena d'usuaris i per a empreses de turisme actiu.

La seua activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l'entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, tals com hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances.

Els sectors productius d'inserció professional són els de l'esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1124. Dinamització grupal
  • 1136. Valoració de la condició física i intervenció accidentes
  • 1138. Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística
  • 1139. Activitats fisicoesportives individuals
  • 1143. Metodologia de l'ensenyament d'activitats físicodeportivas
  • 1145. Formació i Orientació Laboral
  • CV0003. Anglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1123. Activitats d'oci i temps lliure
  • 1137. Planificació de l'animació socioesportiva
  • 1140. Activitats fisicoesportives d'equip
  • 1141. Activitats fisicoesportives d'implements
  • 1142. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social
  • 1144. Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva
  • 1146. Empresa i Iniciativa Emprenedora
  • 1147. Formació en Centres de Treball
  • CV0007. Pilota valenciana
  • CV0004. Anglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés