Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d'antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.
  • Sistemes i circuits elèctrics.
  • Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
  • Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques.
  • Configuració d'instal·lacions elèctriques.
  • Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions.
  • Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.
  • Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.