Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Supervisor del muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Tècnic en verificació i control d'equips i instal·lacions de telecomunicacions. Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions. Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Configuració d'infraestructures de sistemes de telecomunicacions.
  • Elements de sistemes de telecomunicacions.
  • Sistemes informàtics i xarxes locals.
  • Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.
  • Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions.
  • Sistemes de telefonia fixa i mòbil.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Sistemes de producció audiovisual.
  • Xarxes telemàtiques.
  • Sistemes de radiocomunicaciones.
  • Sistemes integrats i llar digital.
  • Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.