Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PROJECTES D'OBRA CIVIL

PROJECTES D'OBRA CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i obra civilGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Delineant projectista de carreteres. Delineant projectista d'urbanització. Delineant d'obra civil. Delineant de servicis urbans. Pràctic en topografia. Especialista en alçament de terrenys. Especialista en alçament de construccions. Especialista en replantejaments. Aparatista. Delineant de topografia. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Maquetista de construcció. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Estructures de construcció
  • Representacions de construcció
  • Replantejaments de construcció
  • Urbanisme i obra civil
  • Xarxes i servicis en obra civil
  • Formació i orientació laboral
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
 • Segon curs
  • Mesuraments i valoracions de construcció
  • Planificació de construcció
  • Alçaments topogràfics
  • Desenrotllament de projectes urbanístics
  • Desenrotllament de projectes d'obres lineals
  • Projecte en obra civil
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
  • Formació en Centres de Treball