Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE

PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens. Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. Tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i hòmens.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Habilitats socials.
  • Metodologia de la intervenció social.
  • Desenrotllament comunitari.
  • Prevenció de la violència de gènere.
  • Àmbits d'intervenció per a la promoció d'igualtat.
  • Participació social de les dones.
  • Formació i orientació laboral.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Primers auxilis.
  • Informació i comunicació amb perspectiva de gènere.
  • Promoció de l'ocupació femenina.
  • Intervenció socioeducativa per a la igualtat.
  • Projecte de promoció d'igualtat de gènere.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.