Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnics en mecànica. Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls. Encarregat d'operadors de màquines per a treballar metalls. Encarregat de muntadors. Programador de CNC. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Interpretació gràfica.
  • Definició de processos de mecanitzat, conformació i muntatge.
  • Execució de processos de fabricació.
  • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
  • Verificació de productes.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
 • Segon curs
  • Mecanitzat per control numèric.
  • Fabricació assistida per ordinador.
  • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
  • Programació de la producció.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de treball: 400 hores.
  • Projecte de fabricació de productes mecànics.