Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS (LOGSE)

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Manteniment i servicis a la produccióGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Prevencionista. Coordinador de prevenció. Tècnic de prevenció. Tècnic de seguretat i higiene.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Riscos derivats de les condicions de seguretat.
  • Riscos físics ambientals.
  • Riscos químics i biològics ambientals.
  • Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball.
  • Tecnologies de la informació i la comunicació en l'empresa.
 • Segon curs
  • Gestió de la prevenció.
  • Emergències.
  • Relacions en l'entorn de treball.
  • Llengua estrangera.
  • Formació i orientació laboral.
  • Formació en Centres de Treball: 380 hores.