Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PREIMPRESSIÓ DIGITAL

PREIMPRESSIÓ DIGITAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts gràfiquesGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en preimpressió. Tècnic en tractament de textos. Tècnic en tractament d'imatges. Maquetador/compaginador digital. Tècnic en publicacions electrónicas/multimedia. Preparador d'arxius digitals. Escanista/especialista de color. Tècnic en imposició digital. Operador d'equips de filmació d'ordinador a planxa (computer to plate-CTP) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a pantalla (computer to screen-CTS) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a fotopolímero (computer to photopolymer-CTP) . Tècnic en impressió digital.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Tractament de textos
  • Tractament d'imatge en mapa de bits
  • Identificació de materials en preimpressió
  • Acoblament de publicacions electròniques
  • Formació i orientació laboral
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
 • Segon curs
  • Imposició i obtenció digital de la forma impressora
  • Impressió digital
  • Compaginació
  • Il·lustració vectorial
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
  • Formació en Centres de Treball