Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

« Ves enrere

CICLE FORMATIU: PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

CICLE FORMATIU: PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge PersonalGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Perruquer/a. Barber/a. Tècnic/a en coloracions capil·lars. Tècnic/a en canvis de forma del cabell. Tècnic/a en tall de cabell. Tècnic/a en posticería. Tècnic/a en manicura. Tècnic/a en pedicura. Tècnic/a o agent comercial d'empreses del sector. Recepcionista en empreses perruqueria. Demostrador/a d'equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Pentinats i arreplegats.

Coloració capil·lar.

Cosmètica per a perruqueria.

Anàlisi capil·lar.

Estètica de mans i peus.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Tècniques de tall del cabell.

Canvis de forma permanent del cabell.

Perruqueria i estilisme masculí.

Imatge corporal i hàbits saludables.

Màrqueting i venda en imatge personal.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Perruqueria, branca Perruqueria i Estètica. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Perruqueria, (LOGSE)