Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PAISATGISME I MEDI RURAL

PAISATGISME I MEDI RURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AgràriaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en jardineria. Disseny de zones enjardinades que no requerisquen la redacció d'un projecte. Encarregat de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes. Encarregat de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural). Treballador per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat d'obres de jardineria i restauració del paisatge. Encarregat de podes i operacions de cirurgia arbòria. Encarregat o capatàs agrícola. Gestor de producció agrícola, tant convencional com ecològica, per compte propi o aliena. Responsable de magatzem agrícola. Responsable d'equips de tractaments terrestres. Encarregat o capatàs agrícola d'hortes, vivers i jardins, en general. Encarregat de vivers en general, tant convencionals com ecològics. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de cultiu de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat de producció de llavors i pans d'herba. Encarregat de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Botànica agronòmica.
  • Gestió i organització del viver.
  • Fitopatologia.
  • Topografia agrària.
  • Maquinària i instal·lacions agroforestals.
  • Disseny de jardins i restauració del paisatge.
  • Formació i orientació laboral.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • Planificació de cultius.
  • Gestió de cultius.
  • Conservació de jardins i gespes esportives.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Projecte de paisatgisme i medi rural.
  • Formació en Centres de Treball.