Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

CICLE FORMATIU: OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra CivilGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap d'equip de revestiments amb pastes i morters. Cap d'equip y/o encarregat d'alicatadors i enrajoladors. Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes prefabricats d'algeps laminat o falsos sostres. Cap d'equip y/o encarregat de pintors i empaperadors. Aplicador de revestiments continus de fatxades. Estucador de construcció. Alicatador-solador. Instal·lador de placa d'algeps laminat. Instal·lador de falsos sostres. Juntero de placa d'algeps laminat. Col·locador de prefabricats lleugers en construcció. Col·locador de paviments lleugers, en general. Col·locador de moqueta. Instal·lador de paviments elevats enregistrables. Instal·ladors de sistemes de mampares i empanelados tècnics. Pintor y/o empaperador. Pintor d'interiors. Pintor decorador d'interiors. Pintor d'obra. Pintor de fatxades d'edificació.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Construcció.

Interpretació de plànols de construcció.

Paviments, entaulellats i xapats.

Revestiments continus.

Particions prefabricades.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mampares i sòls tècnics.

Sostres suspesos.

Revestiments lleugers.

Pintura decorativa en construcció.

Organització de treballs d'interior, decoració i rehabilitació.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Pintura Decorativa, branca Construcció i Obres.(FP1)

Tècnic Auxiliar en Pintura, branca Construcció i Obres. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Decoració, branca Construcció i Obres.(FP1)

Tècnic Auxiliar en Acabats de Construcció, branca Construcció i Obres.(FP1)

Tècnic Auxiliar en Restauració Pictòrica, Mòdul Professional Experimental nivell II branca Construcció i Obres.(FP1)

Tècnic Auxiliar en Tècniques Pictòriques, Mòdul Professional Experimental nivell II branca Construcció i Obres.(FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Acabats de construcció. (LOGSE)