Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL

NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Marítim pesqueraGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, servicis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig e investigació, entre altres activitats, amb les atribucions establides per al patró portuari en l'article 10 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Patró, primer oficial i oficial de pont en barcos mercants i barcos de passatge, amb les atribucions establides per al patró de litoral en l'article 9.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Patró costaner polivalent (professió regulada). Patró local de pesca (professió regulada). Mariner de Pont (professió regulada). Mariner pescador. (professió regulada). Patró al comandament de barcos de pesca o mercants i Primer Oficial de pont o Oficial de pont en barcos pesquers o mercants (amb les limitacions establides per la normativa). Inspector de flota. Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca. Manipulador o Operari d'elaboració. Operari d'envasament i empaquetatge. Operador o controlador de línia d'envasament. Treballador en la preparació de peix per a conserves. Especialista en tractaments de fred. Elaborador de productes de la pesca i derivats, de conserves de peix, de semiconserves. Elaborador de congelats i ultracongelats. Netejador-preparador de peixos per a conserves.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1027. Tècniques de navegació i comunicacions
  • 1029. Pesca de litoral
  • 1035. Tècniques de maniobra
  • 1036. Estabilitat, trimado i estiba del vaixell
  • 1037. Formació i orientació laboral
  • 0156. Anglés
  • Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1028. Procediments de guàrdia
  • 1030. Despatx i administració del vaixell
  • 1032. Seguretat marítima
  • 1033. Atenció sanitària a bord
  • 1034. Instal·lacions i serveis
  • 1038. Empresa i iniciativa emprenedora
  • CV0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1039. Formació en centres de treball