Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere MANTENIMENT ELECTRÒNIC

MANTENIMENT ELECTRÒNIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica. Tècnic en supervisió i verificació d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic en supervisió, verificació i control de sistemes de radioenllaços. - Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio. Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals de vídeo. Tècnic en reparació i manteniment d'equips industrials.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Circuits electrònics analògics.
  • Equips microprogramables.
  • Manteniment d'equips d'electrònica industrial.
  • Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Manteniment d'equips de radiocomunicaciones.
  • Manteniment d'equips de veu i dades.
  • Manteniment d'equips d'àudio.
  • Manteniment d'equips de vídeo.
  • Infraestructures i desenrotllament del manteniment electrònic.
  • Projecte de manteniment electrònic.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.