Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI

MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehiclesGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodador ferroviari. Tècnic de manteniment de motors Dièsel. Tècnic en manteniment de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodador ferroviari. Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna. Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors. Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes de bogis, xoc i arrossegament. Agent d'acompanyament de trens. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips per a material rodador. Visitador de recanvis i equips per a material rodador. Operari d'empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d'equips i reposats per a material rodador. Operari muntador de subsistemes de material rodador ferroviari. Instal·lador d'accessoris de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes mecànics i pneumàtics de material rodador ferroviari.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Motors.
  • Sistemes de frens en material rodador ferroviari.
  • Sistemes lògics de material rodador ferroviari.
  • Confortabilitat i climatització.
  • Mecanitzat bàsic.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Bogi, tracció i xoc.
  • Sistemes auxiliars del motor dièsel.
  • Tracció elèctrica.
  • Circuits auxiliars.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en Centres de Treball.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.